Cube System Vietnam

.NET Developer (VB.NET/MVC/Oracle)

Cube System Vietnam

Ho Chi Minh
JVPE Building, Quang Trung Software City, District 12

Salary
$500 - $700
Post date
16/10/2018
Job skills
.NET MVC Oracle

Job Details

 • In charge of software development on .NET platform project.-Phát triển phần mềm trên nền tảng .NET.
 • Project focus on building website & application for Japanese fashion dealer.-Dự án tập trung phát triển website và ứng dụng cho hãng bán lẻ thời trang của Nhật Bản.
 • Directly report to Team Leader.-Báo cáo công việc trực tiếp cho Trưởng nhóm.

Job Requirements

 • 1 – 2 years of working experience in .NET (VB.NET, MVC) & Oracle.-Có kinh nghiệm từ 1 – 2 năm làm việc .NET (VB.NET MVC) và Oracle
 • Computer science degree or an equivalent degree.-Có bằng cấp về khoa học máy tính hoặc tương đương.
 • Good problem solving skills / Good communicating skills / Good team worker.-Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt/ kỹ năng giao tiếp tốt/ Kỹ năng làm việc nhóm.

We offer

 • Attractive salary & bonuses for talents with suitable skills. Salary review every 6 month-Lương thưởng hấp dẫn phù hợp với năng lực. Xét tăng lương 6 tháng 1 lần
 • Package full of allowances (lunch, transportation, Japanese, seniority, enhance…)-Nhiều loại trợ cấp hấp dẫn (ăn trưa, đi lại, tiếng Nhật, thâm niên, dự án…)
 • Statutory insurance (SI, HI, UI) based on full salary-Đóng BHXH trên full lương
 • Many chances to go for businesstrip in JAPAN-Nhiều cơ hội đi công tác Nhật Bản
 • Young, friendly and happy working environment-Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và vui vẻ
 • Saturday, Sunday OFF-Nghỉ thứ 7, chủ nhật
 • FREE join in companny activities: footbal, badminton, teambuilding…-Miễn phí tham gia các hoạt động của công ty như cầu lông, bóng đá, teambuilding
 • FREE attend Japanese class sponsored by company-Miễn phí tham gia lớp học tiếng Nhật trong giờ làm việc do công ty tổ chức
 • Directly working with Japanese customers, opportunity for learning language & style-Trực tiếp làm việc với khách hàng Nhật Bản, nhiều cơ hội nâng cao khả năng ngôn ngữ và học hỏi thêm phong cách làm việc