Cube System Vietnam

Cube System Vietnam

Là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin/phần mềm. Cube System Vietnam cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm offshore & bảo trì cho các khách hàng Nhật Bản.

Ho Chi Minh

JVPE Building, Quang Trung Software City, District 12

Company information

 1. Company name in Vietnamese: CÔNG TY TNHH CUBE SYSTEM VIỆT NAM
 2. Company name in English: CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD./
 3. Date of establishment: 18/03/2008
 4. Charter capital: 600.000 USD
 5. Shareholders: CUBE SYSTEM INC. (100%) Registered on Tokyo Stock Exchange
 6. Representative: Mr. KISHINA KEIICHIRO – President
 7. Number of employee: 50 (data on 01st August 2018)
 8. Transaction bank: Mizuho Bank, Ltd. Hochiminh City Branch
 9. Related companies
 • CUBE SYSTEM INC.
 • HOKKAIDO CUBESYSTEM INC.
 • CUBE SHENYA SYSTEM SHANGHAI CO.,LTD.

We offer

 • Attractive salary & bonuses for talents with suitable skills. Salary review every 6 month-Lương thưởng hấp dẫn phù hợp với năng lực. Xét tăng lương 6 tháng 1 lần
 • Package full of allowances (lunch, transportation, Japanese, seniority, enhance…)-Nhiều loại trợ cấp hấp dẫn (ăn trưa, đi lại, tiếng Nhật, thâm niên, dự án…)
 • Statutory insurance (SI, HI, UI) based on full salary-Đóng BHXH trên full lương
 • Many chances to go for businesstrip in JAPAN-Nhiều cơ hội đi công tác Nhật Bản
 • Young, friendly and happy working environment-Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và vui vẻ
 • Saturday, Sunday OFF-Nghỉ thứ 7, chủ nhật
 • FREE join in companny activities: footbal, badminton, teambuilding…-Miễn phí tham gia các hoạt động của công ty như cầu lông, bóng đá, teambuilding
 • FREE attend Japanese class sponsored by company-Miễn phí tham gia lớp học tiếng Nhật trong giờ làm việc do công ty tổ chức
 • Directly working with Japanese customers, opportunity for learning language & style-Trực tiếp làm việc với khách hàng Nhật Bản, nhiều cơ hội nâng cao khả năng ngôn ngữ và học hỏi thêm phong cách làm việc

We're hiring

.NET Developer (VB.NET/MVC/Oracle)MVC.NETOracleCube System Vietnam Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
iOS DevelopersiOSMVCPHPCube System Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $850