Ms Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting)

Team Leader iOS (Swift)

Ms Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting)

Ho Chi Minh
District 1

Salary
Up to $1500
Post date
24/11/2017
Job skills
iOS Objective C Swift

Job Details

 • Thiết kế và xây dựng ứng dụng trên nền tảng iOS
 • Xử lý upload image, tốc độ load data
 • Xử lý lỗi và cải tiến hiệu suất cho ứng dụng
 • Luôn khám phá, đánh giá và triển khai các công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả phát triển dự án

Job Requirements

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong phát triển iOS. (must)
 • Có 1 hoặc nhiều app đã được đưa lên AppStore
 • Có hiểu biết sâu với Objective-C/Swift( Swift là 1 điểm cộng)
 • Kinh nghiệm làm việc với các Frameworks trong iOS như: Core Data, Core Animation, Core Graphics và Core Text
 • Kinh nghiệm làm việc với các thư viện và API của bên thứ ba
 • Kiến thức làm việc về cảnh quan, kiến trúc, xu hướng và công nghệ mới nổi trên mobile
 • Kinh nghiệm với UI/UX
 • Thành thạo với JSON và REST APIs
 • Kinh nghiệm với React Native là một lợi thế
 • Release sản phẩm đúng thời gian và viết mã sạch – chất lượng
 • Hiểu rõ đầy đủ về vòng đời phát triển mobile

We offer

 • Social Insurance
 • Extra day-off, teambuilding, bonus by project…