Tiền hoàn thuế TNCN là của mình hay của công ty?

Nhân viên thỏa thuận nhân lương NET khi làm ở công ty, nghĩa là:
#1. công ty đóng tiền thuế TNCN thay cho nhân viên
#2. dù có thay đổi luật thuế má hay bảo hiểm gì (dù tăng hay giảm), thì tièn lưong bỏ túi hàng tháng vẫn không đổi, công ty tự điều chỉnh mức gross sao cho giữ nguyên được mức NET

Lưu ý, là lương NET quy ngược ra GROSS, nó khác với chọn 1 mức GROSS sao cho mức thực nhận bằng với mức NET

Ví dụ:
Luong NET 15 triệu, thì quy ra lương GROSS là 16,963,889
Nhưng lương GROSS là 16,963,889 thì quy ra lương NET là 14,814,413 chứ không phải là tròn 15 triệu
(Kế toán bảo thế)

Tính thử ở đây: http://jobseekers.vn/salary/calculator.php

Công ty dù deal lương NET hay GROSS, thì trên giấy tờ sổ sách vẫn phải quy về một số là GROSS, và tiền thuế TNCN mà công ty đóng thay cho nhân viên, đó vẫn là tiền trích từ tiền lương của nhân viên.

Nên khi nhân viên ủy quyền cho công ty quyết toán thuế TNCN, nếu thiếu thì công ty đóng thêm (do thỏa thuận lương NET), nếu dư (sau khi cấn trừ qua lại các kiểu với các trường hợp thiếu), thì “công ty sẽ trả lại cho nhân viên”, vì đó là tiền của nhân viên.

Mình thấy nhiều anh chị HR vẫn giữ quan điểm là lương NET, tiền công ty đóng thuế nên nếu hoàn thuế thì đó là tiền của công ty.

(Note thêm cho rõ sau khi nhận góp ý, là nếu trong trường hợp chỉ làm ở 1 công ty cả năm mà không có phát sinh thu nhập chỗ nào khác, thì công ty tự xử, tự hốt hết, nhưng nếu trong trường hợp có thử việc (bị khấu trử 10% thu nhập), có làm công ty khác hay làm freelance thêm, thì vậy không còn đúng nữa, nên việc trả tiền hoàn thuế lại cho nhân viên vẫn là lựa chon hay nhất)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more