Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

[660] PHP Team Leader

Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Ho Chi Minh
District 10

Salary
$1500 - $2500
Post date
20/11/2018
Job skills
PHP

Job Details

– Kết hợp với BSE/PM phân tích làm rõ các yêu cầu của khách hàng.
– Lên plan, schedule, phân công cho member và theo dõi tình hình dự án.
– Hỗ trợ thành viên trong nhóm các vấn đề kỹ thuật.
– Xây dựng các tài liệu kỹ thuật hướng dẫn thành viên trong nhóm.
– Thực hiện review source code cho các thành viên trong nhóm.
– Thực hiện báo cáo tình hình dự án thường xuyên cho cấp trên.

 

Job Requirements

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển Web bằng PHP.
– Có kinh nghiệm làm việc với framework CakePHP 3.
– Có kinh nghiệm với PHP7 là lợi thế.
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Team Leader (manage, estimation, planning, review, report,…)
– Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu (MySQL, MS SQL …)
– Có kinh nghiệm làm việc với Amazon Web Services là lợi thế (EC2 Instance, Aurora MySQL).
– Có thể phân tích và hiểu rõ các yêu cầu từ khách hàng.
– Có khả năng đọc – viết tiếng Anh kỹ thuật
– Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc.