Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

[660] PHP Team Leader

Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Ho Chi Minh
District 10

Salary
$1200 - $1500
Post date
12/02/2019
Job skills
PHP

Job Details

– Kết hợp với BSE/PM phân tích làm rõ các yêu cầu của khách hàng.
– Lên plan, schedule, phân công cho member và theo dõi tình hình dự án.
– Hỗ trợ thành viên trong nhóm các vấn đề kỹ thuật.
– Xây dựng các tài liệu kỹ thuật hướng dẫn thành viên trong nhóm.
– Thực hiện review source code cho các thành viên trong nhóm.
– Thực hiện báo cáo tình hình dự án thường xuyên cho cấp trên.

Job Requirements

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển Web bằng PHP.
– Có kinh nghiệm làm việc với framework CakePHP 3.
– Có kinh nghiệm với PHP7 là lợi thế.
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Team Leader (manage, estimation, planning, review, report,…)
– Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu (MySQL, MS SQL …)
– Có kinh nghiệm làm việc với Amazon Web Services là lợi thế (EC2 Instance, Aurora MySQL).
– Có thể phân tích và hiểu rõ các yêu cầu từ khách hàng.
– Có khả năng đọc – viết tiếng Anh kỹ thuật
– Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc.

 

How to Apply

You can apply to this job via “Apply now” button, or send you CV to one of our recruiters, at:

  • Dat Pham (Mr): dat.pham-thanh@jobseeker.vn or
  • Nhi Ha (Ms): nhiha@jobseeker.vn or
  • Duong Le (Ms): duong.le@jobseeker.vn or
  • Quynh Nguyen (Ms): quynh.nguyen@jobseeker.vn

If you don’t see any feedback after 24 hours, please don’t hesitate to submit a report to answerme@jobseeker.vn

Thank you very much!