JobSeeker.vn

[839] Senior QC Tester

JobSeeker.vn

Ha Noi
Thanh Xuan Dist.

Salary
$800 - $1100
Post date
31/03/2022
Job skills
QC QA

Job Details

 • Nghiên cứu yêu cầu phần mềm để xác định yêu cầu kiểm thử của dự án
 • Lập kế hoạch kiểm thử phần mềm (Test Plan)
 • Viết tài liệu kịch bản kiểm thử phần mềm (Test Case)
 • Review tài liệu test case của các member khác

 

 • Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử
 • Thực hiện kiểm thử phần mềm trên Web, Mobile, Backend, Frontend.
 • Thực hiện báo cáo lỗi của phần mềm lên các công cụ quản lý lỗi (JIRA).
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý dự án

Job Requirements

.

 • Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong lĩnh vực kiểm thử web, trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về kiểm thử các website thương mại điện tử
 • Có hiểu biết về các giai đoạn kiểm thử (Unit Test, Integration Test, System Test, Acceptance Test,…) và các kỹ thuật kiểm thử

 

 • Có khả năng nghiên cứu và sử dụng các công cụ hỗ trợ kiểm thử sản phẩm phần mềm
 • Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh;
 • Có khả năng phân tích và trao đổi về yêu cầu phần mềm;

 

 • Có khả năng phân tích yêu cầu công việc tốt;
 • Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
 • Chịu được áp lực công việc

How to Apply

You can apply to this job via “Apply now” button, or send you CV to one of our recruiters, at:

 • Nhi Ha (Ms): nhiha@jobseeker.vn or
 • Duong Le (Ms): duong.le@jobseeker.vn or
 • Tu Phan (Ms): tuphan@jobseeker.vn
 • Trung Pham (Mr): trung.pham-van@jobseeker.vn

If you don’t see any feedback after 24 hours, please don’t hesitate to submit a report to answerme@jobseeker.vn

Thank you very much!