Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

[569] BA / Product & Implementation Lead

Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

Ho Chi Minh
District 4

Salary
$800 - $1200
Post date
14/08/2018

Job Details

Tóm tắt công việc chính:

Quản lý dự án & chịu trách nhiệm cho việc triển khai danh mục của dự án trực tuyến, cung cấp các giải pháp CNTT. Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kết nối sản phẩm với các nhà cung cấp để thực hành phát triển phần mềm. Kiểm soát chất lượng và giải quyết lỗi phát sinh trong giai đoạn thử nghiệm và trong suốt chu trình hoạt động của dự án.

Trách nhiệm công việc:

 • Là người đại diện (key contact) của công ty khi làm việc với đối tác liên quan đến dự án.
 • Lên kế hoạch thực hiện dự án (project plan), quản lý, cập nhật tình trạng dự án theo tình hình thực tế.
 • Theo dõi thời gian của dự án đảm bảo đúng tiến độ theo ngân sách cho phép của dự án.
 • Lập kế hoạch nhân sự cho dự án.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai (implement) toàn bộ sản phẩm đã ký kết lên hệ thống, cũng như triển khai (implement) các sản phẩm mới sau này.
 • Làm việc với nhà cung cấp sản phẩm về thủ tục kết nối API, kết nối nhà cung cấp với đối tác để tích hợp sản phẩm vào hệ thống…
 • Chịu trách nhiệm chung trong việc testing hệ thống, kiểm soát, lên kế hoạch, phân công công việc, theo dõi…
 • Tạo các biểu mẫu cũng như công cụ để quản lý các vấn đề phát sinh, các ý kiến đề xuất, dự đoán rủi ro…trong quá trình thử nghiệm (testing) sản phẩm đối tác bàn giao (delivery) theo từng giai đoạn.
 • Hỗ trợ việc cài đặt hệ thống cũng như việc triển khai (implement) quy trình làm việc nội bộ lên hệ thống.
 • Chịu trách nhiệm đề xuất việc mua sắm dịch vụ, phần mềm và các hạng mục CNTT khác nhằm đảm bảo hoạt động của dự án.
 • Báo cáo tiến độ dự án, kế hoạch nội bộ thực hiện trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Job Requirements

 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT (cái vị trí như BA, Senior QC hoặc QA, PM, IT Manager …)
 • Ưu tiên ứng viên có kỹ năng lập kế hoạch, ký năng quản lý thời gian…
 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức tổng quan hệ thống CNTT như mô hình hệ thống server, hosting, domain và các product liên quan.
 • Có thể giao tiếp tiếng Anh (nói/viết) với đối tác nước ngoài.
 • Khả năng xử lý các tình huống đầy thách thức một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp
 • Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm dự án thông qua các giai đoạn triển khai dự án CNTT.
 • Có kinh nghiệm điều hành dự án phần mềm & kiến nghị các giải pháp tốt nhất cho việc triển khai, thực hiện dự án được hiệu quả.

We offer

You can apply to this job via “Apply now” button, or send you CV to one of our recruiters, at:

 • Dat Pham (Mr): dat.pham-thanh@jobseeker.vn or
 • Nhi Ha (Ms): nhiha@jobseeker.vn or
 • Duong Le (Ms): duong.le@jobseeker.vn or
 • Quynh Nguyen (Ms): quynh.nguyen@jobseeker.vn

If you don’t see any feedback after 24 hours, please don’t hesitate to submit a report to answerme@jobseeker.vn

Thank you very much!