HSC

IT Help Desk

HSC

Ho Chi Minh
Head Office: Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai, District 1, HCMC

Salary
Negotiable
Post date
10/07/2018
Job skills
IT IT Support Networking

Job Details

 • Hỗ trợ các yêu cầu IT của người dùng & xử lý các lỗi liên quan đến máy tính, mạng máy tính, phần mềm.
 • Vận hành, quản trị toàn bộ hệ thống network, camera, điện thoại, ghi âm… Phối hợp với các bộ phận khác trong phòng CNTT để xử lý các lỗi phát sinh.
 • Cài đặt phần mềm và hệ điều hành, cấp phát & thu hồi máy tính cho người dùng.
 • Hỗ trợ người dùng và khách hàng trong việc hiểu & sử dụng các sản phẩm & dịch vị của Công ty.
 • Quản lý các thiết bị CNTT: máy tính, máy in, fax, video conference,…
 • Thực hiện các đề xuất cải tiến nâng cấp cho hệ thống, tham gia triển khai các dự án.
 • Tham gia xây dựng, phát triển, triển khai một số sản phẩm mới phục vụ nhu cầu hàng ngày của các phòng ban.
 • Tham gia vào các nhóm chuyên trách trong việc xây dựng, quản trị các hệ thống CNTT

Job Requirements

 • Có kỹ năng thu thập, phân tích và xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ cho hệ thống, từ đó thiết kế các mô hình dịch vụ CNTTm và kịch bản sử dụng.
 • Có kinh nghiệm và kiến thức về xây dựng quy trình nghiệp vụ
 • Có kinh nghiệm và kiến thức về các mô hình phát triển phần mềm, và quản trị dự án
 • Có kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt.

 

 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trong lĩnh vực khoa học máy tính hoặc hệ thống thông tin.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm / quản trị hệ thống.
 • Có kiến thức & hiểu biết về phần cứng máy tính, về cài đặt các hệ điều hành & ứng dụng, về quản trị mạng LAN/WAN. Có chứng chỉ CCNA, MCSA… là một ưu tiên.

We offer

Mức lương cạnh tranh, môi trường làm việc tốt và các chế độ phúc lợi khác.