342 "IT" jobs for you

[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
Back-end JavaScript DeveloperJavaScriptNodeJSFirebase APIITBIZ Ha NoiSalary: $700 - $1200
Business Development ManagerManagerSaleBusiness DevelopmentITBIZ Ha NoiSalary: $1400 - $1800
[562] Sales & Business Development (IT)SaleBusiness DevelopmentITMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: Up to $1000
Front-End DevelopersAngularJSJavaScriptRANGSTRUP IT Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Senior .NET Developers (C#, SQL, WPF)C#RANGSTRUP IT Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Support StaffIT SupportOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC/Tester TraineeTesterQC QAITOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
SEO StaffiOSIT SupportPHPSimicart JSC Ha NoiSalary: Negotiable
PHP ProgrameriOSIT SupportPHPSimicart JSC Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJavaSoftware ArchitectSpringTruemoney Ha NoiSalary: Negotiable
IT Operations ManagerProject ManagerITScommerce Group Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2500 - $3000
Junior Front end developerJavaScriptReactJSBlueplate Technologies Limited Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT HelpdeskIT SupportKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UX/UI designerUI-UXDesignerBlueplate Technologies Limited Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Thực Tập Triển Khai Hệ ThốngIT SupportInternshipTSG Ha NoiSalary: Negotiable
Thực tập sinh IT Phần CứngIT SupportHAL Group Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT TraineeIT SupportNetworkingNielsen Vietnam Ho Chi MinhSalary: $250 - $300
[561] Sales & Business Development (IT)SaleBusiness DevelopmentITMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: Up to $1000
UI/UX Designer (Intern/Fresher)DesignerUI-UXAdobe Creative SuiteOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT SupportIT SupportNetworkingSystem EngineerOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Recruitment ExecutiveRecruiterLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Network Administrator/EngineerNetworkingSystem AdminSecurityLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project Manager ( Java, PHP)Product ManagerSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Help DeskEnglishIT SupportGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Helpdesk Specialist (Front)IT SupportSoftware ArchitectHardwareFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java/Groovy Developer & Solution EngineerBusiness AnalystJavaSoftware ArchitectRnD4U Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
[530] Sitecore DevelopersSitecore.NETNoSQLMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2000

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhảy việc nhiều, tại ai?

Những lúc đi khách, nhiều công ty kêu JobSeeker.vn bọn mình phải cam kết ứng viên mãi mãi không nhảy việc, vì họ không tiếc tiền thuê headhunt để tìm người phù hợp, tốn thời gian đào tạo, tốn thời...

Read more

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more