391 "IT" jobs for you

[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
TesterQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Selenium Automation DeveloperJavaQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React Native DeveloperAndroidiOSReact NativeTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DevOps EngineerLinux UnixDevOpsAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Automation DeveloperQC QAFresherAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System EngineerSystem AdminSystem EngineerAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaSpringTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack Developer (ReactJS, ,NET, NodeJS).NETNodeJSReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Support Staff (Fresh Graduates)IT SupportNetworkingHardwareOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Core SystemBusiness AnalystIT SupportSAPAeon Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT HelpdeskIT SupportITHardwareSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
N.O.C (Network Operation Center) OperatorNetworkingITIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Help DeskERPIT SupportSAPBT International Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-end Developer (PHP, Python)PHPPythonSQLSW Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA QC / TesterEnglishQC QAAutomation TestSW Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Support LeaderDatabaseIT SupportNetworkingBT International Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kỹ sư Phát triển FPGAITVTTEK Ha NoiSalary: $1000 - $3000
[608] IT ManagerEnglishIT SupportManagerMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
Nhân viên quản trị Website & ITDesignerIT SupportECInvest Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project ManagerProduct ManagerProject Manager$1000 ++ITBIZ Ha NoiSalary: $1400 - $2000
iOS DeveloperiOSUI-UXSwiftmobiTV Ha NoiSalary: $400 - $1000
Android DeveloperAndroidEnglishUI-UXmobiTV Ha NoiSalary: $400 - $1000
Nhân viên Kỹ thuật triển khaiIT SupportSystem AdminAdemax Ho Chi MinhSalary: $450 - $600
[605] HR ManagerRecruiterMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: $800 - $1000
[407] IT Support / TechnicianEnglishIT SupportMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $600
[498] Unity3D DevelopersC#GamesUnityMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1200
Marketing PlannerOnline MarketingSocial MediaITBIZ Ha NoiSalary: $400 - $800
Nhân viên tư vấn triển khai phần mềm y tếITIT SupportNhật Cường Software Ha NoiSalary: $400 - $600

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more