313 "IT" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
Technical Support Engineer Level 2IT SupportLinux UnixIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Control software Development EngineerC languageJapaneseITNATA OverseaSalary: $2000 - $3200
Software QA/QC TesterQC QAITAutomation TestDigiNet Ho Chi MinhSalary: $250 - $500
IT Support/ IT HelpdeskIT SupportSystem EngineerITFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $350 - $800
Kỹ thuật SystemIT SupportSystem AdminSystem EngineerFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $450 - $950
System EngineerIT SupportSystem EngineerITFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Security EngineerIT SupportSystem EngineerSecurityFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Network EngineerIT SupportSystem AdminSystem EngineerFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Lâp trình viênASP.NETC#JavaViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UI/UX DesignerIllustratorAdobe Creative SuitePhotoshopNilead Informatics Services Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
Chuyên viên kinh doanhSales EngineerSaleBusiness DevelopmentITBiz Ha NoiSalary: $350 - $700
Trưởng nhóm Kinh doanhSales EngineerSaleBusiness DevelopmentITBiz Ha NoiSalary: $400 - $700
Front-End DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSITBiz Ha NoiSalary: Up to $1200
Recruitment InternInternshipRecruiterAxon Active Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPPHPCodeIgniterMongoDBWanna Ho Chi MinhSalary: $500 - $750
Graphic DesignerDesignerAdobe Creative SuiteBo Cong Anh Studio Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Senior/Junior Unity DevelopersGamesJapaneseUnityBeetsoft Ha NoiSalary: $750 - $1500
System AdministratorSystem AdminSystem EngineerTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Team LeaderMobile AppsTeam LeaderTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC EngineerTesterQC QATitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Developer (Android / iOS)AndroidiOSMobile AppsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End DeveloperHTML CSSJavaScriptTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT AdministratorIT SupportNetworkingSystem AdmingoGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Telecom Networking Administrator (VoIP/ PBX)System AdminSystem EngineerIT SupportFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperSQLPHPFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Helpdesk Specialist (Front)IT SupportITFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT ExecutiveIT SupportHardwareNetworkingUshome Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[530] Sitecore DevelopersSitecore.NETNoSQLMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2000
Server Administrator (Fresher)DatabaseIT SupportSystem AdminBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more