SCOMMERCE INVESTMENT CORPORATION

IT Operations Manager

SCOMMERCE INVESTMENT CORPORATION

Ho Chi Minh
70 Lu Gia District 11 Ho Chi Minh

Salary
Negotiable
Post date
06/06/2018
Job skills
IT Project Manager

Job Details

Áp dụng kiến thức về lập trình, về viết sản phẩm phần mềm, app trên điện thoại để giải quyết các bài toán cho công ty như:

 • Kết nối với các hệ thống liên lạc nội bộ, quản trị nhân sự, tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ, phát triển các công cụ hỗ trợ làm việc cho các nhân viên trong công ty.
 • Đảm bảo giao tiếp thông suốt, mọi hoạt động được số hóa thông qua hệ thống.
 • Theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến tiến độ các dự án Outsourcing, Inhouse.

NHỮNG TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CHÍNH:

Phát triển kênh giao tiếp nội bộ:

 • Kế thừa và xây dựng tiếp công cụ giao tiếp nội bộ. Xây dựng các eform phục vụ cho việc số hóa các hoạt động thường ngày.
 • Xây dựng các tính năng liên quan đến gửi thông báo, bình luận, quản lý các chính sách liên quan đến công ty thông qua công cụ giao tiếp nội bộ.
 • Liên kết với hệ thống quản lý nhân sự

Tìm giải pháp có sẵn hoặc tự viết cho các vấn đề nội bộ:

 • Tìm kiếm các giải pháp cloud, SaaS cho các hoạt động phục vụ vận hành công ty
 • Liên kết dữ liệu của các giải pháp ở trên với các hệ thống có sẵn
 • Triển khai các giải pháp hoàn chỉnh

Kiểm soát tiến độ, chất lượng các dự án Outsourcing và Inhouse

 • Xây dựng đội ngũ viết tài liệu, số hóa tài liệu, nghiệp vụ công ty.
 • Xây dựng đội ngũ quản lý tiến độ, chất lượng của các dự án Outsourcing và Inhouse.
 • Đưa ra giải pháp để giải quyết rủi ro và giải quyết vấn đề liên quan đến giao tiếp giữa các team.
 • Làm việc với Engineer Lead và đội QC để đảm bảo các tính năng release được thông báo rõ ràng.

Quản lý hệ thống:

 • Làm việc với tech team để phát triển các hệ thống theo yêu cầu của công ty.
 • Kết nối các team nhỏ trong tech team để đảm bảo hệ thống giao tiếp xuyên suốt.
 • Xây dựng quy trình về phát triển sản phẩm và theo dõi cùng với tech team, các phòng ban trong công ty nhằm đảm bảo tính năng được release nhanh chóng, chất lượng.
 • Xây dựng và vận hành đội ngũ hỗ trợ hệ thống.
 • Tiếp nhận và quản lý các release từ các Engineer Lead, Outsourcing Làm việc với đội Audit Nội bộ và Audit bên ngoài

 

Job Requirements

KIẾN THỨC:

 • Tốt nghiệp trường Khoa Học Tự Nhiên/Bách Khoa/Đại học Công Nghệ/Hoa Sen chuyên ngành CNTT, Quản lý Công Nghiệp.
 • Có PMP hoặc các chứng chỉ liên quan đến ERP, Agile, Kanban

 

THÁI ĐỘ:

 • Đặt sự hài lòng của khách hàng lên đầu tiên.
 • Thích nghi và làm việc tốt trong môi trường “customer-first” và “customer-oriented delivery”.
 • Đề cao sự cam kết, tôn trọng làm theo đúng thiết kế, trao đổi thẳng thắn cùng nhau tiến bộ.
 • Chủ động phối hợp với đồng nghiệp trong công việc. Chủ động đưa ra phương án và đi đầu trong việc giải quyết vấn đề.

KỸ NĂNG:

 • Họp và hoạch định các nội dung trong cuộc họp.
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ tương ứng với vai trò IT Operation Manager.
 • Phân tích và đưa ra giải pháp ứng với nhu cầu thực tế.
 • Trao đổi rõ ràng, rành mạch, viết tài liệu, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu.
 • Đơn giản hóa vấn đề.
 • Quản lý dự án theo mô hình Agile.
 • Đánh giá năng lực thành viên.
 • Tìm kiếm, làm việc và quản lý dự án với đối tác Outsourcing.
 • Tìm kiếm các giải pháp SaaS, Cloud.
 • Trao đổi được với Engineer về các vấn đề cơ bản nhất về kỹ thuật lập trình Phân tích dữ liệu.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Ít nhất 2 năm làm vai trò Sr Engineer hoặc Sr BA hoặc Sr Product Manager .
 • Ít nhất 2 năm làm vị trí Project Manager ứng với Agile hoặc tương đương.
 • Làm việc thành công với ít nhất 2 đội Outsourcing trong 2 năm đổ lại.

We offer

 • 13th salary + performance bonus
 • Comfortable Private working Area for TECH team
 • Teambuilding + Outing trip
 • Mid-Autumn Party, Christmas party
 • Year end Party
 • With the delivery network cover more than 98% geographical area of Viet Nam, you will been welcome anywhere of VN for traveling
 • Sport club: football, badminton