Gumi Vietnam

Ruby on Rails/AI/React JS/PHP/iOS Internship

Gumi Vietnam

Ho Chi Minh
F4, D-house building, 39 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3

Salary
Negotiable
Post date
07/11/2018

Job Details

 • – Sinh viên năm cuối chuyên ngành Công nghệ thông tin các trường Đại Học, Cao Đẳng (ưu tiên cho những bạn có thể giao tiếp bằng tiếng anh)
 • – Thái độ và tác phong làm việc nghiêm túc.
 • – Có kiến thức lập trình căn bản.

Job Requirements

1. AI internship

 • – Có tinh thần học hỏi về AI (Math)
 • – Tham gia quá trình đào tạo về AI và thực hành các kiến thức đã học vào dự án cụ thể.
 • – Có kiến thức căn bản về machine learning.
 • – Đã từng sử dụng SLX learning, keras,… (hoặc bất kỳ thư viện machine learning nào)

2. Ruby on Rails internship

 • – Có tinh thần học hỏi về Ruby on Rails
 • – Phát triển website application sử dụng Ruby on Rails
 • – Sử dụng các Javascript framework: React JS, Angular JS
 • – Phát triển Restful APIs

3. React JS internship

 • – Có tinh thần học hỏi về React
 • – Nghiên cứu và phát triển về React JS

4. PHP internship

 • – Có tinh thần học hỏi- Phát triển website sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP hoặc trên nền mã nguồn WordPress.
 • – Lập trình với PHP framework (Laravel, Yii, …)
 • – Phát triển APIs cho hệ thống.

5. IOS internship

 • – Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng di động.
 • – Làm việc với ngôn ngữ lập trình của Apple (Objective-C, Swift)
 • – Làm việc với server thông qua các API (bao gồm API của bên thứ 3 như: GoolgleAPI, FacebookAPI…)
 • – Làm việc với các framework được phát triển bởi Apple và bên thứ 3.

We offer

 • – Được training các công nghệ mới từ các dự án riêng của công ty.
 • – Được tham gia dự án thực tế của công ty.
 • – Làm việc trong môi trường năng động.
 • – Sau quá trình thực tập nếu được đánh giá cao sẽ được trở thành nhân viên chính thức của công ty.
 • – Tham gia lớp học tiếng nhật miễn phí.
 • – Tham gia các hoạt động của công ty (sinh nhật, team building, monthly party…)
 • – Du lịch công ty: 1 lần/1 năm.
 • – Lương thực tập: ~100 USD/ tháng
 • – Hỗ trợ cơm trưa: 10,000 đ/ ngày
 • – Thời gian thực tập: Thoả thuận (yêu cầu fulltime ít nhất 3 ngày trong tuần)