Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)

[836]Senior Frontend Developer

Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)

Ha Noi
Thanh Xuan Dist.

Salary
$900 - $1500
Post date
23/02/2021
Job skills
JavaScript ReactJS

Job Details

 • Thực hiện các công việc liên quan đến Web Frontend Development sử dụng các công nghệ frontend như JS/JQuery/HTML/CSS và các framework frontend khác.
 • Đào tạo kỹ năng lập trình front-end cho những thành viên khác.
 • Nghiên cứu, đề xuất áp dụng những công nghệ front-end mới vào trong công việc của dự án.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý dự án.

Job Requirements

 • Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm lập trình front-end, hiểu biết sâu sắc về JavaScript.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các WebAPI như Canvas, SVG, WebGL, Notification, Service Worker.
 • Có kiến thức chuyên sâu về các filter, transform, animation trong CSS và HTML, áp dụng 2D, 3D của CSS vào trong ứng dụng thực tế của website.
 • Hiểu và sử dụng thành thạo các framework trên Javascript.
 • Có kinh nghiệm làm việc với JQuery/JSON/ReactJS/VueJS.
 • Hiểu và sử dụng thành thạo HTML, CSS.
 • Nắm sâu về các cơ chế Render của Browser, hiểu cách tối ưu cho việc render website.
 • Có thể đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh.

/job-section]