Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)

[829] Fullstack Developer

Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)

Ho Chi Minh
Quận 10, Hồ Chí Minh

Salary
$1300 - $2000
Post date
28/02/2021
Job skills
Docker NodeJS ReactJS

Job Details

 • Yêu thích lập trình
 • Tự chủ động trong công việc
 • Ham học những thứ mới

Job Requirements

 Frontend
 •      Thành thạo ReactJs/React Native, SCSS/LESS
 •      Có thẩm mỹ tốt, biết cách cũng như yêu thích tạo ra UI/UX tốt.
 •      Có kinh nghiệm làm Single Page Application, client side và cả server rendering
 •      Có kiến thức về kỹ thuật tối ưu website (load time, page size)
Backend
 •     Thành thạo NodeJs, và các framework như Loopback, Express…
 •     Thành thạo RESTful APIs
 •     Có kiến thức về tối ưu tốc độ và sử dụng tốt các cấu trúc dữ liệu (hash, tree…)
 •     Có kiến thức cơ bản về MySQL, PostgreSQL, MSSQL…
 •     Thành thạo MongoDB và biết cách tối ưu Index, có khả năng profile các câu truy vấn chậm.
 •     Đã làm việc với các GrapDB là một lợi thế
Ops:
 •    Biết sử dụng Docker và một số thao tác cơ bản trên Linux
 •    Có biết hoặc quan tâm đến CI/CD, đã làm việc với Jenkins, GitlabCI, Docker Swarm, Kubenetes… là một lợi thế.
Other:
            Ưu tiên những ứng viên có kiến thức hoặc đã làm việc với các dự án liên quan đến map, tracking, logistic…