Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)

[829] Fullstack Developer

Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)

Ho Chi Minh
Tân Phú, Hồ Chí Minh

Salary
$1300 - $2000
Post date
23/06/2020
Job skills
Docker NodeJS ReactJS

Job Details

Yêu thích lập trình
Tự chủ động trong công việc
Ham học những thứ mới

Job Requirements

Chuyên môn
        Frontend
            – Thành thạo ReactJs/React Native, SCSS/LESS
            – Có thẩm mỹ tốt, biết cách cũng như yêu thích tạo ra UI/UX tốt.
            – Có kinh nghiệm làm Single Page Application, client side và cả server rendering
            – Có kiến thức về kỹ thuật tối ưu website (load time, page size)
        Backend
            – Thành thạo NodeJs, và các framework như Loopback, Express…
            – Thành thạo RESTful APIs
            – Có kiến thức về tối ưu tốc độ và sử dụng tốt các cấu trúc dữ liệu (hash, tree…)
            – Có kiến thức cơ bản về MySQL, PostgreSQL, MSSQL…
            – Thành thạo MongoDB và biết cách tối ưu Index, có khả năng profile các câu truy vấn chậm.
            – Đã làm việc với các GrapDB là một lợi thế
        Ops
            – Biết sử dụng Docker và một số thao tác cơ bản trên Linux
            – Có biết hoặc quan tâm đến CI/CD, đã làm việc với Jenkins, GitlabCI, Docker Swarm, Kubenetes… là một lợi thế.
        Other
            – Ưu tiên những ứng viên có kiến thức hoặc đã làm việc với các dự án liên quan đến map, tracking, logistic…