Gumi Vietnam

FrontEnd/Unity/Ruby on Rails/Python/AI (Math) internship

Gumi Vietnam

Ho Chi Minh
F4, D-house building, 39 Nguyen Thi Dieu, Ward 6, District 3

Salary
Negotiable
Post date
03/10/2017

Job Details

 1. Python internship
 • – Có tinh thần học hỏi về Python
 • – Có kiến thức căn bản về machine learning algorithm và libraries.
 • – Nghiên cứu và tìm hiểu framework – Tham gia quá trình đào tạo về ngôn ngữ lập trình Python và thực hành các kiến thức đã học vào dự án cụ thể.
 1. AI internship (Math, python)
 • – Có tinh thần học hỏi về AI (Math)
 • – Tham gia quá trình đào tạo về AI và thực hành các kiến thức đã học vào dự án cụ thể.
 • – Có kiến thức căn bản về machine learning.
 • – Đã từng sử dụng SLX learning, keras,… (hoặc bất kỳ thư viện machine learning nào)
 1. Ruby on Rails internship
 • – Có tinh thần học hỏi về Ruby on Rails
 • – Phát triển website application sử dụng Ruby on Rails
 • – Sử dụng các Javascript framework: React JS, Angular JS
 • – Phát triển Restful APIs
 1. FrontEnd internship
 • – Có tinh thần học hỏi
 • – Nghiên cứu và phát triển về HTML, CSS, Angular ½, React JS, VueJS
 1. Unity internship
 • – Có tinh thần học hỏi
 • – Nghiên cứu và phát triển ứng dung VR/AR ( HTC vive, oculus, other VR glass), standalone bằng Unity3D dùng C# – Làm việc với Animation 3D và 2D, xử lý performance, Unity life cycle – Làm việc với các API bên thứ 3 (google APIs, facebook APIs,… )

Job Requirements

Yêu cầu chung:

 • – Sinh viên năm cuối chuyên ngành Công nghệ thông tin các trường Đại Học, Cao Đẳng (ưu tiên cho những bạn có thể giao tiếp bằng tiếng anh)
 • – Thái độ và tác phong làm việc nghiêm túc.
 • – Có kiến thức lập trình căn bản.

We offer

 • Working in a professional, friendly, well-equipped environment both with Japanese and Vietnamese.
 • Career path promotional opportunities
 • Birthday party, Welcome party, Team building events or monthly company party.
 • Company trip each year.