Gametamin

QA Automation Engineer

Gametamin

Da Nang
35 Le Dinh Tham

Salary
$800 - $1500
Post date
05/06/2020

Job Details

Chi tiết công việc

 • – Thiết kế, phát triển và thực hiện các trường hợp thử nghiệm trong một thiết lập nhanh thông qua chu trình phát triển phần mềm
 • – Phát triển các quy trình và khung tự động kiểm tra web và di động.
 • – Kiểm tra game/ứng dụng bằng cách chạy các tập lệnh tự động hóa;
 • – Tạo báo cáo sao cho nổi bật kết quả của từng test case đã chạy;
 • – Tạo bugs database để lưu và hệ thống các lỗi đã được xác định

Job Requirements

Yêu cầu

 • – Có kiến thức về thực hành tốt nhất theo tiêu chuẩn ngành liên quan đến kiểm thử phần mềm
 • – Có kinh nghiệm về kiểm tra thủ công và sử dụng các công cụ tự động hóa và kiểm tra
 • – Khả năng định lượng và truyền đạt chất lượng sản phẩm tới các bên liên quan
 • – Có kinh nghiệm, hiểu biết về lập trình bằng một trong các ngôn ngữ lập trình sau, chẳng hạn như C #, ASP.Net, .Net Core
 • – Kinh nghiệm giải quyết vấn đề kỹ thuật; phân tích nguyên nhân gốc rễ; và thu thập dữ liệu, phân tích và báo cáo trong một kỷ luật đảm bảo chất lượng hệ thống / phần mềm.
 • – Khả năng Tiếng Anh khá

We offer

 • Lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực, review lương ít nhất hai lần 1 năm
 • Cơ hội học tập và phát triển trong ngành game, làm việc với những chuyên gia kinh nghiệm đầy mình
 • Môi trường thoải mái, tự do phát huy sáng tạo, tiếng nói từng thành viên được tôn trọng và nhân viên được quyết định việc mình làm
 • Company trip, teambuilding vân mây đầy đủ

Làm việc tại 35 Lê Đình Thám, Hải Châu, Đà Nẵng