744 "Automation Test" jobs for you

[727] Java Technical LeaderJavaScalaJ2EEMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2000 - $2800
[692] DevOps/SysOps AdministratorSystem AdminSystem EngineerDevOpsMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2500
QA Engineers (Automation and Manual)QC QAEVIZI LLC Ha NoiSalary: Negotiable
PHP Developers (Laravel, MySQL)MySQLPHPLaravelPrime Commerce Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $1400
Junior QC Engineer 2019AgileJavaScriptMobile AppsKromLab Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Network OperatorIT SupportITPayoo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android / iOS / React Native Developer (up to $1200)AndroidiOSReact NativeNTQ Solution., JSC Ha NoiSalary: Up to $1200
Tester (up to $800)Automation TestNTQ Solution., JSC Ha NoiSalary: Negotiable
PHP Developer (up to $1500)MySQLPHPLaravelNTQ Solution., JSC Ha NoiSalary: $700 - $1500
[714] QC TesterQC QAMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiSalary: $400 - $700
[712] .Net DeveloperC#.NETPythonMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiSalary: $500 - $900
Test LeadQC QANEXTTECH GROUP OF TECHNOPRENEURS Ha NoiSalary: Negotiable
IT StaffIT SupportSystem AdminHardwareInoac Vietnam Ha NoiSalary: $400 - $600
TesterEnglishQC QAAutomation TestModoho Joint Stock Company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineering Team LeadAgileManagerTeam LeaderiPrice Group Sdn Bhd OthersSalary: Negotiable
Fresher QC Engineer (Tester)EnglishQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Web Developer (.NET / ReactJS)C#.NETReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Game Tester / QA (English)EnglishQC QAInternshipNexon Networks Vina Company Limited Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineer (.NET)AngularJSASP.NETNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Game Tester / QA (English)EnglishGamesQC QANexon Networks Vina Company Limited Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Test ManagerQC QAAutomation TestAbivin Vietnam JSC Ha NoiSalary: Negotiable
Game Tester / QAQC QAGamesNexon Networks Vina Company Limited Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Quality ControlAgileQC QAOcean Testing Solution Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Quality ControlAgileQC QAOcean Testing Solution Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Backend Developer (Node Js)NodeJSInsightus Pty Ltd OverseaSalary: Negotiable
Senior Web Developer (HTML, JavaSript, SQL)HTML CSSJavaScriptSQLKPMG Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA/ TesterQC QAPIXA STUDIO Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Associate/Fresher QCAgileQC QAOcean Testing Solution Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Senior ReactJS DeveloperJavaScriptReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET Developer (C#)ASP.NETC#.NETTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more

Thử việc không thành công, rồi sao?

CV bạn có ghi làm ở công A chỉ 02 tháng, công H chỉ 01 tháng thôi. Vì sao? Dạ, công ty A là hết thử việc nhưng công ty không ký HĐ, còn công ty H thì em chủ động nghỉ. uhm ... uhm ......

Read more