558 "Automation Test" jobs for you

[558] Software QC EngineerTesterQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $900
TesterAndroidiOSAutomation TestMytour Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $600
Experienced Embedded Software Engineer (C/C++)C++EmbeddedLinux UnixRenesas Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Development ManagerJava.NETJavaScriptFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End DevelopersAngularJSJavaScriptRANGSTRUP IT Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Junior QC EngineerQC QAYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Online/Mobile Media BuyerNetworkingOnline MarketingSocial MediaAdstart Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC EngineerQC QATEKO Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TesterBusiness AnalystTesterQC QAGroove Technology Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TesterTesterAutomation TestQC QANextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $300 - $500
Software Quality Assurance (Automation)QC QAAutomation TestTesterKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior / Lead Data ScientistData ScientistKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Support StaffIT SupportOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC/Tester TraineeTesterQC QAITOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperAngularJSJavaSpringTruemoney Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Software Testers (Junior/Senior)TesterQC QAAutomation TestCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile DeveloperiOSMobile AppsReact NativeNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior Java DeveloperJavaSoftware ArchitectSpringTruemoney Ha NoiSalary: Negotiable
iOS DevelopersMobile AppsiOSNTQ Solution Ha NoiSalary: Up to $1500
Technical Business Analyst (BA)AgileBridge EngineerBusiness AnalystSendo Ho Chi MinhSalary: $700 - $1400
Scrum MasterScrumAutomation TestAutodeskSendo Ho Chi MinhSalary: $800 - $1700
[470] Middle - Senior React Native DeveloperReact NativeJavaScriptMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Junior/Senior Frontend Developer (ReactJS)JavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
Junior Java EngineerJavaOracleVTV-Huyndai Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
Senior QC EngineerTesterQC QAAutomation TestEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Junior/Senior Frontend Developer (Javascript)HTML CSSJavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior iOS DeveloperiOSSwiftReact NativeSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Quality Control EngineerQC QATesterAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
Junior Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsVTV-Huyndai Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[570] iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1100

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhảy việc nhiều, tại ai?

Những lúc đi khách, nhiều công ty kêu JobSeeker.vn bọn mình phải cam kết ứng viên mãi mãi không nhảy việc, vì họ không tiếc tiền thuê headhunt để tìm người phù hợp, tốn thời gian đào tạo, tốn thời...

Read more

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more