379 "Automation Test" jobs for you

10 Senior PHP DevelopersEnglishMySQLPHP8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
Embedded Project ManagerEmbeddedProject ManagerBusiness DevelopmentTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC FresherTesterQC QAITYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $300 - $450
Application DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPMs Ngọc Anh (Recruiter at Le&Associates) Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
Senior Test EngineerEnglishTesterLG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: $800 - $1200
Software Development Project ManagerEnglishProject ManagerLG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Java Senior DevelopersEnglishJava8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
QC EngineerQC QATesterAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: $300 - $1000
(Senior) NodeJS DeveloperNodeJSReactJSDockerSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Software QA EngineerTesterQC QAMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
[64] Django/Python DeveloperDjangoHTML CSSPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1100
[379] Product ManagerUI-UXProduct ManagerMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
Senior Quality Control EngineerQC QATesterTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior UI DesignerHTML CSSUI-UXSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Junior QA DeveloperNodeJSRubyGoLangSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Frontend DevelopersUI-UXSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Backend DevelopersNodeJSReactJSGoLangSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Senior QC EngineerTeam LeaderTesterQC QAVNIB TECH Co., Ltd (Innerbus) Ho Chi MinhHot JobSalary: $500 - $700
Ops EngineerLinux UnixSystem EngineerDevOpsIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Technical LeadEnglishPHPTeam Leader8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
Java DeveloperJ2EEJavaTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Automation QC Engineer.NETQC QAAutomation TestOnSolve Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[451] Cocos2dx Client DeveloperC++EnglishChineseMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSObjective CLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: $400 - $1200
Lập trình viên PHPMySQLPHPCakePHPVietIS Software Corporation Ha NoiSalary: $500 - $700

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more