382 "Database" jobs for you

[500] Senior .NET DeveloperJavaScriptMVC.NETMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1400
Business Intelligence SpecialistBusiness AnalystDatabaseSQLOnPoint Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kỹ Sư Lập Trình WebASP.NETC#SolarBK Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình BackendC#JavaNodeJSSolarBK Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Database Administrator (DBA)DatabaseMySQLNHN Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[320] Senior PHP DeveloperHTML CSSPHPMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
PHP DeveloperCakePHPLaravelPhalconGrooo International Ha NoiSalary: $600 - $1200
Senior Backend DeveloperNodeJSPythonData EngineeringmStage Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Thực tập Oracle DBADatabaseLinux UnixOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .Net & OracleASP.NETHTML CSSOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Senior .NET DevelopersASP.NETC#MVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[186] Junior PHP Web DeveloperPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
IT HelpDeskIT SupportFresherNetworkingiNET Software Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Lập trình React NativeReact NativeMobile AppsDatabaseHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJ2EEJavaMySQLNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $700 - $1300
[469] Middle - Senior NodeJS DeveloperNodeJSReactJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
C/C++ DeveloperC++MySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Frontend InternshipEnglishHTML CSSInternship8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[79] Junior PHP DeveloperJavaScriptMVCPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $700
Business AnalystBusiness AnalystPayoo Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
iOS DeveloperiOSMobile AppsPayoo Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Performance and Load Test QASQLQC QATitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaMVCMongoDBNam Viet Corp Ha NoiSalary: $800 - $1200
Data AnalystDatabaseSQLTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $1000 - $3000
System AdministratorSQLSystem AdminSystem EngineerHOTDEAL JSC Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
Data Scientists (Python, SQL)DatabaseBigDataData ScientistTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $3000 - $10000
10 Back-end EngineersJavaPythonRuby on RailsTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftADC GROUP Ho Chi MinhSalary: $350 - $500
ERP StaffERPMySQLOracleADC GROUP Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[80] Junior Java DeveloperJavaJavaScriptSpringMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $700

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more