682 "Database" jobs for you

[1199] Technical ArchitectMobile AppsAWSEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3500
[1226] Services EngineerNetworkingSystem EngineerJobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $4000 - $5000
[1217] DevOps EngineerDevOpsDockerEnglishJobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[1184] PHP Developer (Hybrid)PHPSymfonyJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $1000
1157] Java DeveloperJavaSpringHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[1142] Senior/ Principal Full-stack Software DeveloperJavaLAMPTeam LeaderJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $3000 - $3500
[1102] AWS Cloud EngineerAWSDevOpsSystem EngineerJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2200 - $3400
[1085] Senior .Net DeveloperDevOpsAWSJobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $2500 - $3500
[1018] Senior Data Analytics EngineerPythonJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1700 - $2300
[970] Senior NodeJs DeveloperNodeJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1800 - $2500
[959] Back End DeveloperPythonScalaJavaGoLangJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1600 - $3000
[926] Fullstack DeveloperJavaScriptReactJSNodeJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1600 - $2500
[727] Java Technical LeaderJavaScalaJ2EEMs Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2000 - $2800
[718] Database Engineer/AdministratorDatabaseEnglishOracleMs Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiFeatured JobSalary: $1500 - $2500
[1205] Back end Developer/LeaderJavaJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1700 - $2700
[1185] Fullstack Developer (ReactJs, NodeJs)NodeJSReactJSFullstackJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1150] C++ DeveloperC++C languageJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2700 - $4500
[1172] Back End NodeJs DeveloperNodeJSJavaScriptJobSeeker.vn Da NangSalary: $1200 - $2000
[1166] Python DeveloperPythonDjangoOOPJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $800 - $1500
[1156] Data Support EngineerSQLPHPPythonJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $900 - $1300
[1145] Senior Back end Developer (NodeJs)NodeJSJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1500 - $2500
[1132] Fullstack DeveloperJavaScriptPHPPythonC#JobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1128] DataBase AdminDatabaseJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
[1120] Senior Java DeveloperJavaSpringJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[1121] Business Intelligence AnalystBusiness AnalystJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1500
[1111] QC TesterQC QAJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $700 - $1500
[1094] C# .Net DeveloperC#.NETReactJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
[1092] System EngineerSystem EngineerOracleJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
[1016] QA EngineerQC QAJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000
[1075] Senior Java DeveloperJavaSpringJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800

Hiring now

  • Ms Tham Mai (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more