Viet Nam BLAMEO Technology

Viet Nam BLAMEO Technology

BLAMEO Vietnam is a company that provides technology solutions to customers worldwide.

Product
10 - 24
viet-nam Viet Nam

Ha Noi

Thanh Xuân

Company information

We are on the way to become a global provider of IT solutions and services, we always create innovative value for customers. Always working with a sense of responsibility, professionalism, efficiency, building sustainable relationships and always aiming to become are liable technology consultant for our customers is what we are aiming for.

We offer

– Được đào tạo bởi những bậc tiền bối giàu kinh nghiệm

– Thưởng dự án

– Thu nhập: lương + Thưởng công việc tùy theo kinh nghiệm và cống hiến

– Tự chủ về công nghệ đối với các dự án không yêu cầu về nền tảng sử dụng

– Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

– Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp và năng động;

– Được đóng BHXH, BHYT và hưởng các quyền lợi của người lao động đúng theo pháp luật của nhà nước

– Được tham gia du lịch, vui chơi, giải trí và các hoạt động xã hội mà công ty tổ chức

We're hiring

Frontend Developer/ Lập trình viên FrontendAngularJSReactJSVueJSViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $400 - $1000
Backend Developer/ Lập trình viên BackendMySQL.NETSpringViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $400 - $1000
Backend Developer (Fresher/Junior)MySQL.NETSpringViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $250 - $850
TesterAutomation TestViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $300 - $600
Junior Backend DeveloperC#C++JavaViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $400 - $1200
3D ArtistGamesSpine3D ModelingViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $400 - $1000
UnityC#GamesUnityViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $350 - $1000
Backend Game DeveloperMySQLUnityMongoDBViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $350 - $800
Unity Developer (Fresher/Junior)C#GamesUnityViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $350 - $1000
Frontend Developer (Fresher/TTS)AngularJSHTML CSSJavaScriptViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $300 - $400