144 "MongoDB" jobs for you

[469] Middle - Senior NodeJS DeveloperNodeJSReactJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
[428] Full Stack NodeJS DeveloperAngularJSNodeJSMongoDBMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $1500
Full-stack.Net Developer.NETSQLFullstackJobHợp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software EngineerNodeJSFullstackReactJSGHN Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Senior Web Developer (PHP Developer)PHPCodeIgniterZendAuchan Retail Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Front-End DeveloperAngularJSASP.NET.NETRestaff House of Norway Ho Chi MinhSalary: Up to $1200
[IT-00008] Web DeveloperHTML CSSMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: From $500
[IT-00007] Technical Leader (C#, Java)C#JavaMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Senior Front-end DeveloperAngularJSHTML CSSReactJSPassion Fruit Software Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Senior Full Stack Developer (Python OR Nodejs)AngularJSNodeJSPythonScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Back-end DeveloperJavaMongoDBEway Ha NoiSalary: Negotiable
Full stack DevOps EvangelistNodeJSFirebase APIPiot Group Da NangSalary: Negotiable
Fullstack Web DeveloperJavaScriptHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên NETASP.NET.NETSaomaisoft Ha NoiSalary: $300 - $800
React JS DeveloperJavaScriptReactJSMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior .NET DevelopersASP.NETC#MVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Java DeveloperJavaJavaScriptMySQLMắt Bão BPO Ha NoiSalary: $700 - $1000
Technical LeaderJavaPHPReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Junior/Fresher Developer ReactMySQLMongoDBReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
React JS DevelopersJavaScriptReactJSEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: $500 - $2000
[439] Front-End AngularJS DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Lập trình viên PHPMySQLPHPCakePHPVietIS Software Corporation Ha NoiSalary: $500 - $700
Junior DeveloperNodeJSHaravan.com (HCM) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DeveloperASP.NETLinux UnixMySQLHaravan.com (HCM) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Java DeveloperJavaSoftware ArchitectFullstackLifesUp Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhu Quynh (Headhunter at J-Saigon)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cái Employee Satisfaction Survey

  HR: Anh chị có phàn nàn/góp ý gì không? Trước mặt: Im lặng Ok, gì cũng fine Sao cũng được Sau lưng: Con HR hãm tài xu nịnh Công ty vắt chanh bỏ vỏ Thằng...

Read more

Chuyện “share CV”

Nhỏ Nhi Hà trong team kể, lúc săn ứng viên dev kia, hắn bảo: "không hiểu sao không có nhu cầu tìm việc mà qua giờ HR gọi liên tục" Thế là kiểm tra ngay lại thông-tin-hành-lang, thì y như dự...

Read more