27 "3D Modeling" jobs for you

[530] Sitecore DevelopersSitecore.NETNoSQLMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2000
[528] Team Leader (3D modeling)3D ModelingMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $800
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
[509] Junior 3D Modelers3D ModelingMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $350 - $400
Research Engineer - Data SciencePythonSQLBigDataData ScientistTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $1500 - $3000
Software Development ManagerBusiness DevelopmentTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $4000 - $6000
Technical Project ManagerAgileProject ManagerScrumTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $4000 - $6000
Data Scientists (Python, SQL)DatabaseBigDataData ScientistTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $3000 - $10000
iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CIT Consultis Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET DevelopersC#.NETSoftware ArchitectPassion Fruit Software Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700
Senior Java DeveloperJavaOOPMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2000
Lập trình viên C#( $900-$1300)C#.NETEastgate Software Ha NoiSalary: $900 - $1300
Data EngineerBigDataData EngineeringData MiningGHN Express Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystEnglishProduct ManagerLARION Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Senior Database Developer (Urgent)SQLHunter Macdonald Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperC#JavaScript.NETNexle Corporation Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
IT System Business AnalystBusiness AnalystSQLXMLFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Machine Learning EvangelistNodeJSMachine LearningLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Junior / Fresher ASP.NET DeveloperASP.NETJavaScriptSQLA2 Automation Ho Chi MinhSalary: $400 - $1000
Senior Java DevelopersJavaFPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior UI/UX EngineerDesignerUI-UXTerralogic Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Developer.NETSharepointSQLMedigroup Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Business Analyst (Business Intelligence Analyst)Business AnalystM_Service (MoMo) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
3D Technical SupervisorGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UI/UX Designer (Mobile Application)IPI Corp Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Quan trọng là “kiên nhẫn”, phải thật kiên nhẫn!

Quan trọng không phải là "thần thái" Mà quan trọng là "important"!   Còn trong tuyển dụng, quan trọng là "kiên nhẫn", phải thật kiên nhẫn! Tuyển dụng mảng IT, đặc biệt ở...

Read more

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more