47 "VueJS" jobs for you

[681] Fullstack Python DeveloperJavaScriptPythonVueJSMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1700 - $2100
Full Stack JS DevelopersAngularJSJavaScriptReactJSEVIZI LLC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[750]JavaScript (Vue.js) DeveloperJavaScriptVueJSMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000
Fullstack-stack JavaScript Team LeadMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
Junior Frontend Developer (JavaScript, HTML, CSS3)AngularJSHTML CSSJavaScriptPrime Commerce Vietnam Ho Chi MinhSalary: $350 - $800
PHP Developers (Laravel, MySQL)MySQLPHPLaravelPrime Commerce Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $1400
[715] Full-stack PHP DeveloperOOPPHPUI-UXMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1400
Fullstack Developers (Javascript, ReactJS/NodeJS)AngularJSNodeJSVueJSWao Studio's company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[698] Fullstack DeveloperNodeJSPHPPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1600
Front-End Developer (CSS, HTML5, JavaScript)ASP.NETHTML CSSJavaScriptAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Senior Front-end Developers [Vue.js/Angular.js]AngularJSReactJSVueJSEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Web Developer - JS DeveloperJavaScriptReactJSVueJSOwnego Ha NoiSalary: Negotiable
Frontend Developer (Junior - mid level)VueJSUI-UXReactJSRockship Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Frontend Engineer (VueJs, ReactJs)JavaScriptReactJSVueJSLittlelives Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000
Frontend Developer (ReactJS, VueJS)/Mid LevelJavaScriptReactJSVueJSRockship Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Fullstack Java Developer (Java, J2EE, Spring)JavaFullstackSpringInnerbus Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End DeveloperAngularJSEnglishReactJSRemote Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Frontend EngineerAngularJSReactJSHolistics Software Ho Chi MinhSalary: $800 - $1300
FrontEnd Developer (Angular)AngularJSRESTfulReactJSSCOMMERCE INVESTMENT CORPORATION Ha NoiSalary: $800 - $1500
VueJS DeveloperJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperIT SupportJavaScriptPHPAntoree Ho Chi MinhSalary: $700 - $1100
[650] Senior Front-end DeveloperJobSeeker.vnHot Job!Salary: $2000 - $3000
[643] Senior AngularJS DeveloperAngularJSJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2200
Front-End EngineerEnglishHTML CSSJavaScriptKAMEREO Ho Chi MinhSalary: $1000 - $3000
Senior ReactJS DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700
Front End DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSSilogy Studio Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/Junior Frontend DeveloperHTML CSSJavaScriptFresher Ho Chi MinhSalary: $350 - $1000
Kỹ sư lập trình PHPPHPLaravelReactJSViettel Cyberspace Center Ha NoiSalary: $700 - $1000
Lập trình viên PHPHTML CSSPHPLaravelEway Ha NoiSalary: $500 - $1000
Junior/Senior Frontend Developer (ReactJS)JavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online tại shop không uy tín: Hình 1 đằng mà đồ 1 nẻo. Vừa nãy mới lên một trang TMĐT tìm mua cái mô-tơ bơm nước, thấy người ta feedback (hình bên phải) khác...

Read more

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more