23 "Phalcon" jobs for you

PHP Developer (Fresher/Junior)PHPLaravelPhalconMHT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[536] Senior Web Developer (PHP Fullstack)EnglishPHPFullstackJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000
Back-End DeveloperHTML CSSLinux UnixMySQLVinaresearch Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Senior PHP DeveloperPHPSQLFullstackARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1400
[186] Junior PHP DeveloperPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $500
PHP DeveloperCakePHPLaravelPhalconGrooo International Ha NoiSalary: $600 - $1200
Application DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPMs Ngọc Anh (Recruiter at Le&Associates) Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Server DeveloperJavaPHPTRAMS Ha NoiSalary: Negotiable
Project LeaderProject ManagerTeam LeaderTRAMS Ha NoiSalary: $1200 - $1800
PHP DeveloperPHPHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python DeveloperPythonHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Web developer (PHP)HTML CSSMySQLPHPCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
Server DeveloperJavaPHPTRAMS Ha NoiSalary: $800 - $1000
PHP DevelopersPHPLaravelSymphonyTRAMS Ha NoiSalary: $1000 - $2000
PHP DevelopersPHPLaravelSymphonyTRAMS Ha NoiSalary: Negotiable
PHP DevelopersLaravelSymphonyPhalconTRAMS Ha NoiSalary: $500 - $1000
Python DevelopersHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: $350 - $750
PHP DevelopersHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: $350 - $750
10 PHP Senior DevelopersAngularJSPHPIntelligence Business Solutions Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Lập trình phần mềm PHPC#HTML CSSPHPCông ty TNHH Infogame Ha NoiSalary: $200 - $500
PHP DeveloperDatabaseMVCPHPMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPPHPDCV Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more

Thử việc không thành công, rồi sao?

CV bạn có ghi làm ở công A chỉ 02 tháng, công H chỉ 01 tháng thôi. Vì sao? Dạ, công ty A là hết thử việc nhưng công ty không ký HĐ, còn công ty H thì em chủ động nghỉ. uhm ... uhm ......

Read more