261 "SQL" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
Full-stack Web (Python/ NodeJS/ Javascript) DeveloperPythonSQLFullstackEyeQ TECH Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2500
[559] Senior PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1200
PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMytour Vietnam Ha NoiSalary: $400 - $600
[530] Sitecore DevelopersSitecore.NETNoSQLMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2000
DevOps EngineerMySQLDevOpsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $700 - $2000
Senior Software DevelopersAgileJavaScriptNoSQLEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
IT SpecialistDatabaseNetworkingSQLAu Chau Fashion And Cosmetic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Server AdministratorEnglishNetworkingSQLBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viênJavaMySQLOracleFTL Ha NoiSalary: Negotiable
Back-end Web Developer (PHP, JavaScript)JavaScriptMySQLPHPMangoAds Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC TesterMySQLTesterQC QASutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình WebPHPSQLFullstackSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Chuyên viên quản trị hệ thốngLinux UnixMySQLDockerGiao Hàng Tiết Kiệm Ha NoiSalary: $800 - $1500
Junior PHP DeveloperMySQLPHPLaravelGiao Hàng Tiết Kiệm Ha NoiSalary: $700 - $2000
Fresher PHP DeveloperMySQLPHPLaravelGiao Hàng Tiết Kiệm Ha NoiSalary: $500 - $600
Lập trình viên JavaJavaMySQLRESTfulWanna Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Senior Software DeveloperJavaPHPSQLZALORA Engineering Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperASP.NETJavaScriptMySQLSolar Ha NoiSalary: $500 - $1000
Back-End DeveloperHTML CSSLinux UnixMySQLVinaresearch Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Senior Web DeveloperNodeJSNoSQLRESTfulFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/Intern DeveloperPHPSQLFresherNOVAON Ha NoiSalary: Negotiable
PHP DeveloperSQLPHPFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
JSP Web DeveloperJavaMySQLOracleTripath Việt Nam Ha NoiSalary: $800 - $2500
Java Web Lead DevelopperJavaPostgreSqlRESTfulBOCASAY Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Senior NodeJS & ReactJS DeveloperNodeJSPostgreSqlReactJSSave Money Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
[524] PHP Technical LeaderHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $1500 - $2000
[525] Senior PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $900 - $1300

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more