222 "SQL" jobs for you

Business Intelligence SpecialistBusiness AnalystDatabaseSQLOnPoint Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Chuyên viên Phát triển ứng dụngJava.NETSQLViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior/Junior Java DeveloperJavaMySQLOracleGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
C# EngineerC#SQLPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Lập trình viên PHPJavaScriptMySQLPHPTín Tốc Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
[506] Senior Symfony DeveloperSymfonyNoSQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
Database Administrator (DBA)DatabaseMySQLNHN Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.Net Developer (C#,SQL)C#SQL.NETQA Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên Front End/Back End (.NET & SQL)HTML CSSPostgreSqlPythonFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperASP.NETHTML CSSNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJ2EEJavaMySQLNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $700 - $1300
TesterMySQLAutomation TestQC QANextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $300 - $500
C/C++ DeveloperC++MySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior .NET Developer (Nha Trang)ASP.NET.NETSQLINFOdation Vietnam OthersSalary: $800 - $1200
Performance and Load Test QASQLQC QATitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Research Engineer - Data SciencePythonSQLBigDataData ScientistTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $1500 - $3000
Data AnalystDatabaseSQLTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $1000 - $3000
PHP Fullstack DeveloperMySQLCodeIgniterFullstackArchetype Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
MS Dynamics Navision DeveloperERP.NETSQLArchetype Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System AdministratorSQLSystem AdminSystem EngineerHOTDEAL JSC Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
[483] PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $500
ERP StaffERPMySQLOracleADC GROUP Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJavaMobile AppsMySQLPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $900 - $1100
PHP DeveloperJQueryJSONMySQLUni Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Backend EngineerJavaPythonNoSQLScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1500
PHP DeveloperMySQLPHPMongoDBMP Telecom Ha NoiSalary: $500 - $1000
05 PHP DevelopersHTML CSSMySQLPHPEvolable Asia Solutions Da NangSalary: Negotiable
IT SpecialistERPJavaSQLFRIWO OthersSalary: $500 - $1000
Software DeveloperJava.NETSQLVietNam USA Society English Center Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React Native Mobile EngineerHTML CSSSQLReact NativeAbivin Vietnam JSC Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more