365 "Linux Unix" jobs for you

[558] Software QC EngineerQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[320] PHP DeveloperHTML CSSPHPJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $900
Web Developer Cum System AdminSystem AdminPHPLinux UnixCitySmart Hospitality Management Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên Fresh/JuniorHTML CSSNodeJSPHPGrowSteak Ha NoiSalary: $300 - $700
Java Fullstack Technical LeadEnglishJavaSpringRestaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
Senior Java DevelopersJavaLinux UnixRESTfulInnerbus Ho Chi MinhHot Job!Salary: Up to $1200
Full Stack Developer (Nodejs, PHP, Javascript)JavaScriptNodeJSFullstackHome iQ Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Junior/Senior Web DeveloperRuby on RailsSoftware ArchitectFullstackPixta Ha NoiSalary: $500 - $1500
Java Web DeveloperJavaJavaScriptNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Back-End Engineer (Ruby Devops)NodeJSRubyGoLangBuuuk Pte Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Web Developer (ReactJS)JavaScriptFullstackReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Embedded C/C++ DeveloperC languageEmbeddedEnglishViettel Network Technologies Center (VTTEK) Ho Chi MinhSalary: $800 - $3000
[539] Embedded Software EngineerC++Linux UnixEmbeddedMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $1250
Experienced Embedded Software Engineer (C/C++)C++EmbeddedLinux UnixRenesas Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web App DeveloperNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Support StaffIT SupportOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperAngularJSJavaSpringTruemoney Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Senior Java DeveloperJavaSoftware ArchitectSpringTruemoney Ha NoiSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPLaravelCakePHPWanna Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
[571] FullStack PHP DeveloperLinux UnixPHPFullstackMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1100
IT HelpdeskIT SupportKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPLaravelCakePHPWanna Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
Technical Operation Support EngineersLinux UnixNetworkingSystem AdminEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
DevOps/ SysAdminSystem EngineerDevOpsMachine LearningKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerC#JavaScriptDevOpsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack Web (Python/ NodeJS/ Javascript) DeveloperPythonSQLFullstackEyeQ TECH Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2500
ReactJS/NodeJS - Senior Full Stack EngineerNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more