344 "Linux Unix" jobs for you

[558] Software QC EngineerTesterQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $900
[545] Development Lead (Android)AndroidJavaMobile AppsMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2000 - $3000
Technical Operation Support EngineersLinux UnixNetworkingSystem AdminEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
DevOps/ SysAdminSystem EngineerDevOpsMachine LearningKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerC#JavaScriptDevOpsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack Web (Python/ NodeJS/ Javascript) DeveloperPythonSQLFullstackEyeQ TECH Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2500
ReactJS/NodeJS - Senior Full Stack EngineerNodeJSPHPReactJSYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Linux System AdministratorLinux UnixSystem AdminLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Network Administrator/EngineerNetworkingSystem AdminSecurityLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerDevOpsLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[560] DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000
IT Help DeskEnglishIT SupportGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
AI Researcher/ AI EngineerC++PythonMachine LearningCinnamon AI Labs Ha NoiSalary: $600 - $3000
DevOps EngineerMySQLDevOpsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $700 - $2000
Manual QC EngineerTesterQC QATerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Ruby DevelopersJavaScriptRubyRuby on RailsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Junior/Senior Android DevelopersAndroidJavaOOPEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Magento Developers (All levels)MagentoPHPEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Java DeveloperNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1500
QA Engineers (Automation and Manual)QC QAAutomation TestEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Product Operation ExecutiveEway Ha NoiSalary: $500 - $900
Senior DevOps/SysadminLinux UnixSystem AdminDevOpsKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Server AdministratorEnglishNetworkingSQLBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Fullstack Software EngineerHTML CSSJavaScriptNodeJSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Tư Vấn Và Triển Khai Giải Pháp Hạ Tầng CNTT Và Cloud ComputingSystem AdminSystem EngineerData ScientistFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
System EngineerIT SupportSystem EngineerITFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more