395 "Linux Unix" jobs for you

[558] Software QC EngineerQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
PHP DeveloperMySQLPHPbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1600
System EngineerLinux UnixSystem AdminSystem EngineerTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack Web Developer (ReactJS, .NET, NodeJS).NETNodeJSReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fullstack DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSWanna Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
[627] Senior Back-End DeveloperMySQL.NETAWSMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1600
Fullstack Developer - NodeJS, ReactJSNodeJSReactJSExpressJSWANNA Inc Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Lập trình viên PHPHTML CSSPHPFuntap Ha NoiSalary: Negotiable
AWS EngineerOracleSystem EngineerAWSSNA Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Back-End Developer (NodeJS, PHP)JavaScriptNodeJSMongoDBHome iQ Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Ruby DevelopersRubyRuby on RailsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $2000
IT Support StaffIT SupportOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Internal ProgrammerLinux UnixOOPPHPOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Full Stack EngineerHTML CSSNodeJSReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web App DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperEnglishJ2EEJavaBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Automation QC EngineerQC QAAutomation TestTerralogic Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
IT SupportIT SupportNetworkingHardwareTerralogic Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Senior System & Network Management EngineerEnglishIT SupportNetworkingInnerbus Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000
[13773] Junior Java DeveloperJavaOOPSpringMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
WordPress Technical SupportHTML CSSJavaScriptWordpressMat Bao Coporation Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
NodeJs/React/Java DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSVelaCorp Ha NoiSalary: $400 - $700
Senior PHP/Golang DeveloperAgilePHPGoLangSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700
[13352] Senior NodeJS DeveloperJavaMySQLNodeJSMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1600
Java Selenium Automation DeveloperJavaQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DevOps EngineerLinux UnixDevOpsAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System EngineerSystem AdminSystem EngineerAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack Developer (ReactJS, ,NET, NodeJS).NETNodeJSReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Innerbus
  • Ms Duyên (Researcher at Reeracoen)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more