bravesoft Vietnam

bravesoft Vietnam

bravesoft Việt Nam được thành lập vào năm 2013, là một trong các công ty con của bravesoft Japan có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản.

Outsource
25 - 99
japan Japan

Ho Chi Minh

268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Company information

bravesoft tập trung vào các ứng dụng điện thoại thông minh, trò chơi xã hội, các dịch vụ web và các ứng dụng điện thoại thông minh đã đạt được xếp hạng hàng đầu trong số các ứng dụng điện thoại thông minh Nhật Bản.

bravesoft Việt Nam là một công ty rất trẻ, vì vậy làm việc cho bravesoft Việt Nam bạn sẽ có nhiều cơ hội được phát triển bản thân, có nhiều cơ hội trở thành một trong những thành viên chủ chốt của công ty sau 2 năm làm việc.

We offer

  • Môi trường làm việc trẻ, hòa đồng, thân thiện
  • Nhiều cơ hội thăng tiến
  • Có cơ hội qua Nhật làm việc và học tập
  • Lương thưởng (thưởng theo dự án, thâm niên) hấp dẫn
  • Đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật
  • Được nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ
  • Phòng giải trí âm nhạc riêng biệt với nhạc cụ Electric Piano, Electric Guitar, Acoustic Guitar
  • Du lịch hằng năm, team buiding, hoạt động thể thao

We're hiring

iOS InternshipiOSInternshipbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React JS Developer (up to 1600$)PHPRuby on RailsReactJSbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS InternshipiOSbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP InternshipInternshipbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperMySQLPHPbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior C# DeveloperC#.NETSQLbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C# DeveloperC#.NETSQLbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Bridge Software Engineer (onsite at Shimane)Bridge Engineerbravesoft Vietnam OverseaSalary: Negotiable
iOS/Android Developer (up to 1500$)iOSObjective CSwiftbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperMySQLPHPbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1600
Japanese IT Comtor InternshipInternshipCommunicatorJapanesebravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Blockchain DeveloperBlockchainReactJSbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DevelopersiOSObjective CSwiftbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Japanese IT CommunicatorCommunicatorJapanesebravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Fresher PHP/iOS/Android DeveloperMobile AppsPHPFresherbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $500
Artificial Intelligence (AI) InternshipInternshipArtificial Intelligencebravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Blockchain InternshipInternshipbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior iOS/Android EngineersAndroidiOSObjective Cbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C# DeveloperC#bravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Blockchain DeveloperFresherbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Node.js/Socket.io DeveloperAngularJSNodeJSPHPbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Web DevelopersCakePHPLaravelPHPbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DevelopersAndroidbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP Web DeveloperPHPbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior iOS DeveloperiOSObjective CSwiftbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Android DeveloperAndroidMobile Appsbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Tester biết tiếng Nhật (N4 trở lên)TesterQC QAJapanesebravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher PHP DevelopersPHPLaravelLAMPbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails DeveloperJavaScriptPostgreSqlRuby on Railsbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DevelopersiOSObjective CSwiftbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable