38 "LAMP" jobs for you

PHP Developer (EC-CUBE, PHP-Ecommerce)JavaScriptPHPLAMPWASABI Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperMySQLPHPbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Developer (Smarty,Javascript,CSS)HTML CSSJavaScriptLAMPWASABI Vietnam Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Development Manager (e-Commerce)SQLLAMPZendMotion Global Ha NoiSalary: Negotiable
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperMySQLPHPbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1600
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Developer (Fresher/Junior/Senior)HTML CSSJavaScriptPHPAdquest Asia Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Laravel Developers (Mid/Senior)PHPLaravelBigin Ho Chi MinhSalary: $750 - $1200
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP developerMagentoPHPTeam LeaderSmartOSC Ha NoiSalary: $800 - $1500
Back-end Web Developer (PHP, JavaScript)JavaScriptMySQLPHPMangoAds Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Wordpress DeveloperDrupalPHPWordpressSynova Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
PHP Game Sever EngineerDatabaseNodeJSPHPgoGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP Developer (Sign-on bonus offered)MagentoSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Drupal DeveloperHTML CSS.NETAdaptis GmbH Ha NoiSalary: $1200 - $1800
Application DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPMs Ngọc Anh (Recruiter at Le&Associates) Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Senior PHP DeveloperMySQLPHPFirebase APIMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
PHP Team LeadMySQLPHPFullstackMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1600
Frontend DeveloperJavaJavaScriptPHPHurry Up Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên PHP (Junior/ Senior)MVCPHPCodeIgniterVega Corporation Ha NoiSalary: $500 - $700
PHP Web DevelopersCakePHPLaravelPHPbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Developer (HTML, CSS, MySQL)HTML CSSJavaScriptMySQLALLGROW LABO Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPSmartOSC Ha NoiSalary: $700 - $2000
PHP Developer (Junior/ Senior)MySQLPHPCodeIgniterLampart Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Tester (QC)PHPTesterQC QALampart Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
PHP DeveloperPHPSQLXMLHOTDEAL JSC Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
PHP DeveloperOOPPHPLaravelEastgate Software Ha NoiSalary: Negotiable
Senior PHP Web DeveloperPHPbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Researcher at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more

Thử việc không thành công, rồi sao?

CV bạn có ghi làm ở công A chỉ 02 tháng, công H chỉ 01 tháng thôi. Vì sao? Dạ, công ty A là hết thử việc nhưng công ty không ký HĐ, còn công ty H thì em chủ động nghỉ. uhm ... uhm ......

Read more