21 "Blockchain" jobs for you

[585] Senior Product ManagerProduct ManagerProject ManagerBlockchainMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: From $2500
[550] Technical Project Manager (AWS/Blockchain)BlockchainProject ManagerDevOpsJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[593] Blockchain DevelopersNodeJSBlockchainCryptographyMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
(Senior) Blockchain DeveloperNodeJSBlockchainKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1800
Java Web DeveloperJavaJavaScriptNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
JavaScript Back-ends DevelopersPHPReact NativeBlockchainStiB Labs Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Fresher PHP/iOS/Android DeveloperMobile AppsPHPFresherbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $500
Artificial Intelligence (AI) InternshipInternshipArtificial Intelligencebravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Blockchain InternshipInternshipbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Blockchain Developer (Smart Contract)C++C languageLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: $400 - $2000
Java DeveloperNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1500
Chuyên viên nghiên cứu sản phẩm & thị trườngBusiness AnalystEnglishCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: $600 - $1000
Java DeveloperJavaSpringOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1500
Senior NodeJS & ReactJS DeveloperNodeJSPostgreSqlReactJSSave Money Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior Java DeveloperJ2EEJavaMySQLNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $700 - $1300
5 Full-stack Python/JavaScript EngineersJavaScriptPythonReactJSInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
5 Senior Front-end Engineers (HTML5/CSS)HTML CSSJavaScriptInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
10 Senior Back-end Developers (NodeJS)JavaScriptLinux UnixNodeJSInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
5 Senior React JS/React Native DeveloperJavaScriptReactJSReact NativeInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Fresher Blockchain DeveloperFresherbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Blockchain EvangelistNodeJSLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more