40 "Blockchain" jobs for you

[692] DevOps/SysOps AdministratorSystem AdminSystem EngineerDevOpsMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2500
Web Developer (PHP, Laravel, CodeIgnigter, MySQL)DesignerHTML CSSPHPAMI DENTAL Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
IT ComterJapaneseCommunicatorMOR Software JSC Ho Chi MinhSalary: $600 - $1300
TesterQC QAMOR Software JSC Ho Chi MinhSalary: $600 - $1300
Mobile Apps Developer (iOS)iOSMobile AppsSwiftMOR Software JSC Ho Chi MinhSalary: Up to $1300
[485] Junior Java EngineerJavaOracleSQLMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $900
Junior PHP DeveloperMySQLPHPbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior C# DeveloperC#.NETSQLbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[Urgent] PHP Developers (All Levels)JavaScriptPHPSQLMOR Software JSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[663] Backend Developer (NodeJS)NodeJSJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1600
Java Web DeveloperJavaJavaScriptSpringNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: Up to $1500
[486] Senior Java EngineerJavaOracleSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
BackEnd Developer (Python or PHP)PHPPythonSCOMMERCE INVESTMENT CORPORATION Ha NoiSalary: $800 - $1500
[657] Senior UX/UI DesignerDesignerUI-UXBlockchainJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
iOS/Android Developer (up to 1500$)iOSObjective CSwiftbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperMySQLPHPbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1600
[550] Technical Project Manager (AWS/Blockchain)BlockchainProject ManagerDevOpsJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: Negotiable
[585] Senior Product ManagerProduct ManagerProject ManagerBlockchainJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: From $3500
Blockchain DeveloperBlockchainReactJSbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Developer (Fresher/Junior/Senior)HTML CSSJavaScriptPHPAdquest Asia Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Laravel Developers (Mid/Senior)PHPLaravelBigin Ho Chi MinhSalary: $750 - $1200
[593] Blockchain DevelopersNodeJSBlockchainCryptographyJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
(Senior) Blockchain DeveloperNodeJSBlockchainKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1800
Java Web DeveloperJavaJavaScriptNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
JavaScript Back-ends DevelopersPHPReact NativeBlockchainStiB Labs Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Fresher PHP/iOS/Android DeveloperMobile AppsPHPFresherbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $500
Artificial Intelligence (AI) InternshipInternshipArtificial Intelligencebravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Blockchain InternshipInternshipbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Blockchain Developer (Smart Contract)C++C languageLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: $400 - $2000
Java DeveloperNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1500

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online tại shop không uy tín: Hình 1 đằng mà đồ 1 nẻo. Vừa nãy mới lên một trang TMĐT tìm mua cái mô-tơ bơm nước, thấy người ta feedback (hình bên phải) khác...

Read more

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more