124 "PostgreSql" jobs for you

PHP Backend DeveloperMySQLPHPLaravelCông ty TNHH SUGA Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Database AdministratorDatabaseOraclePostgreSqlFPT Telecom Ha NoiSalary: $800 - $1200
Software Back-End EngineersC#PHPSQLEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Web DeveloperJavaJavaScriptNodeJSAsset CO., LTD Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
Senior Web Developer (.NET / ReactJS)C#.NETReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DevOps LeadSystem EngineerDevOpsAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack JS DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSEVIZI LLC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET Developer (C#)ASP.NETC#.NETTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Developer (Fresher/Junior)JavaMHT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Backend Java DeveloperJavaMySQLSpringITS Japan Ho Chi MinhSalary: $700 - $2000
Fullstack Java Developer (Java, J2EE, Spring)JavaFullstackSpringInnerbus Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperPHPLaravelSymfonyRMS Việt Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fullstack EngineerRubyRuby on RailsReactJSHolistics Ho Chi MinhSalary: $800 - $1300
Junior Full Stack DeveloperJavaScriptRuby on RailsFullstackJudge.me Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
[663] Backend Developer (NodeJS)NodeJSJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1600
Solution ArchitectJavaNoSQLRESTfulECOE Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $3000
Senior Back End Java Developer/LeadJavaSQLRESTfulECOE Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Senior Full-Stack DeveloperNodeJSAWSRemote Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Frontend EngineerAngularJSReactJSHolistics Ho Chi MinhSalary: $800 - $1300
Fullstack EngineerPythonRubyReactJSHolistics Ho Chi MinhSalary: $850 - $1300
Data EngineerPythonNodeJSSCOMMERCE INVESTMENT CORPORATION Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Backend DeveloperJavaJavaScriptPythonUnicorn Fintech Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Developer ( Junior & Senior )PythonSoftware ArchitectDevOpsSea Teck Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
04 PHP DevelopersMySQLPHPLaravelFujiTech Ha NoiSalary: Negotiable
QA Manual EngineersQC QAEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaFramgia Inc. Ha NoiSalary: $450 - $1500
10 DevelopersC++JavaPHP1C Innovation Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
[529] NodeJS/React JS DeveloperNodeJSReactJSJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
NodeJs/React/Java DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSVelaCorp Ha NoiSalary: $400 - $700
Technical LeadASP.NETNodeJSSQLVelaCorp Ha NoiSalary: $750 - $1200

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more

Thử việc không thành công, rồi sao?

CV bạn có ghi làm ở công A chỉ 02 tháng, công H chỉ 01 tháng thôi. Vì sao? Dạ, công ty A là hết thử việc nhưng công ty không ký HĐ, còn công ty H thì em chủ động nghỉ. uhm ... uhm ......

Read more