24 jobs in "Oversea" for you

Python/Django DeveloperDjangoPythonAWSStroll Pte Ltd OverseaSalary: $800 - $2200
Junior Frontend DeveloperReactJSInsightus Pty Ltd OverseaSalary: $1200 - $1800
Junior Backend Developer (Node Js)NodeJSInsightus Pty Ltd OverseaSalary: Negotiable
Senior Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsInsightus Pty Ltd OverseaSalary: $1800 - $2000
Bridge Software Engineer (onsite at Shimane)Bridge Engineerbravesoft Vietnam OverseaSalary: Negotiable
Senior Backend DeveloperDatabase.NETNodeJSInsightus Pty Ltd OverseaSalary: $1800 - $2000
Senior Frontend DeveloperHTML CSSJavaScriptInsightus Pty Ltd OverseaSalary: $1800 - $2000
[564] Senior C# Developer (Malaysia)C#English.NETJobSeeker.vn OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
[565] NodeJS Developer (Malaysia)JavaScriptNodeJSFullstackJobSeeker.vn OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
[566] Python Developer (Malaysia)DjangoJavaScriptPythonJobSeeker.vn OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
Control software Development EngineerC languageJapaneseITNATA OverseaSalary: $2000 - $3200
Embedded Software Engineer (in Japan)C++C languageEmbeddedNATA OverseaSalary: $2000 - $2600
Bridge System Engineer (Tokyo)AndroidiOSJapaneseEvolable Asia Solutions OverseaSalary: $2500 - $4000
Bright System EngineerC#JapaneseJavaEvolable Asia Solutions OverseaSalary: $3000 - $7000
Campaign SpecialistSaleBusiness DevelopmentOnline MarketingTeledirect Telecommerce Malaysia OverseaSalary: Negotiable
Jave Developer (onsite in Japan)J2EEJapaneseJavaCMC Global OverseaSalary: Negotiable
Front end / Full stack Engineer (remote / relocation)AngularJSHTML CSSUI-UXSocialC OverseaSalary: Negotiable
JS Web Developer (Work-from-home)HTML CSSJavaScriptPythonRTB.cat OverseaSalary: $400 - $800
Senior PHP DeveloperPHPPlay Fury Vietnam OverseaSalary: $1300 - $1800
Web Service Backend Developer – JSP, SpringJ2EEJavaSpringEvangels OverseaSalary: Negotiable
Web Service Frontend developerAngularJSMVCNodeJSEvangels OverseaSalary: Negotiable
[HN, HCM, ĐN] 60 Infrastructure Operators (Work in Japan)ITFPT Software OverseaSalary: Negotiable
WEB DEVELOPERCSSJavaScriptPHPEPIC STUDIO OverseaSalary: $600 - $1000
Software Engineer (C#, .NET)C#The Click Cell OverseaSalary: $2900 - $3300

Hiring now

  • Ms Tham Mai (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more