17 jobs in "Oversea" for you

[565] NodeJS Developer (Malaysia)JavaScriptNodeJSFullstackMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
[566] Python Developer (Malaysia)DjangoJavaScriptPythonMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
[564] Senior C# Developer (Malaysia)C#English.NETMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
Control software Development EngineerC languageJapaneseITNATA OverseaSalary: $2000 - $3200
Embedded Software Engineer (in Japan)C++C languageEmbeddedNATA OverseaSalary: $2000 - $2600
Bridge System Engineer (Tokyo)AndroidiOSJapaneseEvolable Asia Solutions OverseaSalary: $2500 - $4000
Bright System EngineerC#JapaneseJavaEvolable Asia Solutions OverseaSalary: $3000 - $7000
Campaign SpecialistSaleBusiness DevelopmentOnline MarketingTeledirect Telecommerce Malaysia OverseaSalary: Negotiable
Jave Developer (onsite in Japan)J2EEJapaneseJavaCMC Global OverseaSalary: Negotiable
Front end / Full stack Engineer (remote / relocation)AngularJSHTML CSSUI-UXSocialC OverseaSalary: Negotiable
JS Web Developer (Work-from-home)HTML CSSJavaScriptPythonRTB.cat OverseaSalary: $400 - $800
Senior PHP DeveloperPHPPlay Fury Vietnam OverseaSalary: $1300 - $1800
Web Service Backend Developer – JSP, SpringJ2EEJavaSpringEvangels OverseaSalary: Negotiable
Web Service Frontend developerAngularJSMVCNodeJSEvangels OverseaSalary: Negotiable
[HN, HCM, ĐN] 60 Infrastructure Operators (Work in Japan)ITFPT Software OverseaSalary: Negotiable
WEB DEVELOPERCSSJavaScriptPHPEPIC STUDIO OverseaSalary: $600 - $1000
Software Engineer (C#, .NET)C#The Click Cell OverseaSalary: $2900 - $3300

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more