37 "Artificial Intelligence" jobs for you

[776] AI / ML EngineerArtificial IntelligenceMachine LearningPythonMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
Junior Frontend DeveloperReactJSInsightus Pty Ltd OverseaSalary: $1200 - $1800
Junior Backend Developer (Node Js)NodeJSInsightus Pty Ltd OverseaSalary: Negotiable
Senior Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsInsightus Pty Ltd OverseaSalary: $1800 - $2000
[485] Junior Java EngineerJavaOracleSQLMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $900
Junior Data ScientistArtificial IntelligenceMachine LearningData ScientistKromLab Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
[486] Senior Java EngineerJavaOracleSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
Front-End DeveloperAngularJSEnglishReactJSRemote Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
AI DeveloperPythonGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Backend DeveloperDatabase.NETNodeJSInsightus Pty Ltd OverseaSalary: $1800 - $2000
Senior Frontend DeveloperHTML CSSJavaScriptInsightus Pty Ltd OverseaSalary: $1800 - $2000
Senior Full Stack EngineerHTML CSSNodeJSReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Data Warehouse AdministratorOracleDatabaseMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Full Stack EngineerNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Thực tập Lập trình cơ sở dữ liệuDatabaseInternshipTSG Ha NoiSalary: Negotiable
Senior / Lead Data ScientistData ScientistKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Artificial Intelligence (AI) InternshipInternshipArtificial Intelligencebravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperAngularJSPHPLaravelUnicorn Fintech Solutions Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Junior PHP Developer ( Laravel, AngularJS)AngularJSPHPLaravelUnicorn Fintech Solutions Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Senior Full-Stack Web Developer.NETNodeJSFullstackFish-E Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2200
Senior Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsFish-E Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1800
Business Intelligence DeveloperBusiness AnalystMachine LearningData ScientistHiggsup Ha NoiSalary: Negotiable
AI SpecialistJavaPHPPythonHiggsup Ha NoiSalary: $1000 - $2500
Business Intelligence DeveloperDatabaseMySQLSQLOnPoint Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business Intelligence AnalystBusiness AnalystDatabaseMySQLOnPoint Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business Intelligence SpecialistBusiness AnalystDatabaseSQLOnPoint Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kĩ sư Machine LearningMachine LearningArtificial IntelligencePythonGrooo International Ha NoiSalary: $800 - $1200
R&D EngineerBigDataArtificial IntelligenceMachine LearningTMA Innovation Center Ho Chi MinhSalary: $400 - $1500
Trainee Data ScientistFresherData ScientistXOMAD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaSQLSpringChubb Life Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $700

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online tại shop không uy tín: Hình 1 đằng mà đồ 1 nẻo. Vừa nãy mới lên một trang TMĐT tìm mua cái mô-tơ bơm nước, thấy người ta feedback (hình bên phải) khác...

Read more

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more