112 "Fresher" jobs for you

TesterQC QAFresherAutomation TestMBase Việt Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/Junior DeveloperC#ITFresherCông ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện Ha NoiSalary: $350 - $1000
[719] Fresher/Junior JavaScript Developers (NodeJS, ReactJS)JavaScriptNodeJSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $600
iOS Developer ( Fresher / Junior)iOSMobile AppsSwiftRockship Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Web DeveloperJavaJavaScriptNodeJSAsset CO., LTD Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
Fresher Web Developer (.NET / ReactJS)C#.NETReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher QC Engineer (Tester)EnglishQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Executive (Helpdesk/System admin)IT SupportSystem AdminFresherOpec Plastics JSC Ha NoiSalary: $600 - $800
Associate/Fresher QCAgileQC QAOcean Testing Solution Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Java Developer (Fresher/Junior)JavaMHT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Developer (Fresher/Junior)PHPLaravelPhalconMHT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC/QA EngineerBusiness AnalystQC QAFresherKromLab Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
50+ Fresher/ Junior Java DevelopersEnglishJ2EEJavaCapgemini Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Developer C#..NET (Fresher)C#.NETVietsens Group Ha NoiSalary: Negotiable
Fresher iOS DeveloperiOSObjective CSwiftLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Testers (Leader, Senior/Junior)Team LeaderQC QAFresherMBase Việt Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Android DeveloperAndroidJavaLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên IT Support (Fresher)IT SupportNetworkingFresherAir Liquide Vietnam Ho Chi MinhSalary: $250 - $350
05 Mobile DevelopersAndroidiOSReact NativeFujiTech Ha NoiSalary: Negotiable
ABAP Fresher/InternshipOracleInternshipSAPFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Quality Control EngineerQC QAKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Engineer (Tester)QC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Web Developer (.NET, ReactJS)C#.NETReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React Native DevelopersMobile AppsReactJSReact NativePIXA STUDIO Co., Ltd Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Up to $1000
Tester FresherQC QAAutomation TestFresherVela Ha NoiSalary: $200 - $300
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior ReactNative DeveloperAngularJSJavaScriptReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher .NET Developer.NETSmartOSC Ha NoiSalary: Up to $500
QC Engineer (Tester)QC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior React Native DeveloperAngularJSJavaScriptReact NativeYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online tại shop không uy tín: Hình 1 đằng mà đồ 1 nẻo. Vừa nãy mới lên một trang TMĐT tìm mua cái mô-tơ bơm nước, thấy người ta feedback (hình bên phải) khác...

Read more

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more