106 "Fresher" jobs for you

IT Executive (Helpdesk/System admin)IT SupportSystem AdminFresherOpec Plastics JSC Ha NoiSalary: $600 - $800
Associate/Fresher QCAgileQC QAOcean Testing Solution Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Java Developer (Fresher/Junior)JavaMHT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Developer (Fresher/Junior)PHPLaravelPhalconMHT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC/QA EngineerBusiness AnalystQC QAFresherKromLab Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
50+ Fresher/ Junior Java DevelopersEnglishJ2EEJavaCapgemini Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Developer C#..NET (Fresher)C#.NETVietsens Group Ha NoiSalary: Negotiable
[673] Nhân Viên Quản Trị Hệ Thống (Linux/Cloud)Linux UnixSystem AdminFresherJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $500
Fresher iOS DeveloperiOSObjective CSwiftLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Testers (Leader, Senior/Junior)Team LeaderQC QAFresherCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Android DeveloperAndroidJavaLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên IT Support (Fresher)IT SupportNetworkingFresherAir Liquide Vietnam Ho Chi MinhSalary: $250 - $350
05 Mobile DevelopersAndroidiOSReact NativeFujiTech Ha NoiSalary: Negotiable
ABAP Fresher/InternshipOracleInternshipSAPFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Quality Control EngineerQC QAKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Engineer (Tester)QC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Web Developer (.NET, ReactJS)C#.NETReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React Native DevelopersMobile AppsReactJSReact NativePIXA STUDIO Co., Ltd Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Up to $1000
Tester FresherQC QAAutomation TestFresherVela Ha NoiSalary: $200 - $300
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior ReactNative DeveloperAngularJSJavaScriptReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher .NET Developer.NETSmartOSC Ha NoiSalary: Up to $500
QC Engineer (Tester)QC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior React Native DeveloperAngularJSJavaScriptReact NativeYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher DevelopersFresherTerralogic Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
[13730] Fresh/Junior .Net DeveloperASP.NET.NETSQLMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[13788] Junior/Fresher PHP DeveloperJavaScriptPHPPythonMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Web Developer (Fresher/Junior/Senior)HTML CSSJavaScriptPHPAdquest Asia Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TesterQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Researcher at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more

Thử việc không thành công, rồi sao?

CV bạn có ghi làm ở công A chỉ 02 tháng, công H chỉ 01 tháng thôi. Vì sao? Dạ, công ty A là hết thử việc nhưng công ty không ký HĐ, còn công ty H thì em chủ động nghỉ. uhm ... uhm ......

Read more