43 "Fresher" jobs for you

QC FresherTesterQC QAITYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $300 - $450
Junior/Fresher Developer ReactMySQLMongoDBReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
N.O.C (Network Operation Center) OperatorNetworkingSystem AdminFresherIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Front-end FresherHTML CSSJavaScriptFresherTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC FresherQC QATesterYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $300 - $450
Junior Software DeveloperHTML CSSJavaFresherIPTP Networks Ho Chi MinhSalary: $350 - $500
Software Engineer FresherEnglishOOPRuby on RailsCodebox Solutions Ho Chi MinhSalary: $350 - $500
Fresher Blockchain DeveloperFresherBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC FresherSystem EngineerQC QAData EngineeringYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $300 - $450
Fresher Java DeveloperEnglishJavaFresherCMC Global Ha NoiSalary: $300 - $500
IT Software DevelopersITFresherTechcom Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Helpdesk (Fresher)IT SupportFresherSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: $200 - $300
10 .Net developers (Fresher)ASP.NETJavaScriptMySQLMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior TesterTesterQC QACOVISOFT Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Fresher DeveloperWordpressFresherTinhvân Outsourcing Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET Developer (Fresher/Junior)Java.NETPHPFPT Telecom Ha NoiSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPecommage Ha NoiSalary: $500 - $1000
Junior/ Fresher TesterTesterQC QANHN Entertainment Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher PHP EngineerMySQLPHPYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
Fresher - DevelopersJavaJavaScriptFresherTerralogic Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher HTML5 DeveloperGamesHTML CSSJQueryHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Test EngineerEnglishTesterQC QALG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
150 Fresher/ Junior C/ Embedded EngineersC++C languageEmbeddedFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable
Junior / Fresher ASP.NET DeveloperASP.NETJavaScriptSQLA2 Automation Ho Chi MinhSalary: $400 - $1000
Lập trình viên React.js/Node.js (Fresher Or năm cuối)AngularJSNodeJSReactJSVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more