99 "Fresher" jobs for you

React Native DevelopersMobile AppsReactJSReact NativePIXA STUDIO Co., Ltd Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Up to $1000
[673] Nhân Viên Quản Trị Hệ Thống (Linux/Cloud)Linux UnixSystem AdminFresherMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $500
Fresher iOS DeveloperiOSObjective CSwiftLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Testers (Leader, Senior/Junior)Team LeaderQC QAFresherCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Android DeveloperAndroidJavaLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên IT Support (Fresher)IT SupportNetworkingFresherAir Liquide Vietnam Ho Chi MinhSalary: $250 - $350
05 Mobile DevelopersAndroidiOSReact NativeFujiTech Ha NoiSalary: Negotiable
ABAP Fresher/InternshipOracleInternshipSAPFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Quality Control EngineerQC QAKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Engineer (Tester)QC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Web Developer (.NET, ReactJS)C#.NETReactJSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Tester FresherQC QAAutomation TestFresherVela Ha NoiSalary: $200 - $300
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior ReactNative DeveloperAngularJSJavaScriptReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher .NET Developer.NETSmartOSC Ha NoiSalary: Up to $500
QC Engineer (Tester)QC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior React Native DeveloperAngularJSJavaScriptReact NativeYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher DevelopersFresherTerralogic Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
[13730] Fresh/Junior .Net DeveloperASP.NET.NETSQLMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[13788] Junior/Fresher PHP DeveloperJavaScriptPHPPythonMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Web Developer (Fresher/Junior/Senior)HTML CSSJavaScriptPHPAdquest Asia Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TesterQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Automation DeveloperQC QAFresherAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Manual Tester (Web/App)Automation TestQC QARABILOO Ha NoiSalary: $300 - $500
Manual Tester/QCQC QAFresherCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/Junior PHP DeveloperWordpressLaravelCakePHPRelipa Software Ha NoiSalary: Up to $1300
Fresher/Junior Frontend DeveloperHTML CSSJavaScriptFresher Ho Chi MinhSalary: $350 - $1000
[606] Junior ReactJS DeveloperMVCFresherReactJSMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: $400 - $600

Hiring now

  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Researcher at Reeracoen)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Chuột không dây Bluebooth bị mất Receiver có dùng được không?

Các loại chuột không dây bluetooth bình dân trên thị trường, có gia dao động từ 150k đến 500k đi kèm với một đầu nhận (receiver) để cắm vào máy tính thông qua cổng USB, rất tiện...

Read more

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more