87 "Fresher" jobs for you

React Native DevelopersMobile AppsReactJSReact NativePIXA Studio Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Up to $1000
QC Engineer (Tester)QC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior React Native DeveloperAngularJSJavaScriptReact NativeYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher DevelopersFresherTerralogic Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
[13730] Fresh/Junior .Net DeveloperASP.NET.NETSQLMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[13788] Junior/Fresher PHP DeveloperJavaScriptPHPPythonMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Web Developer (Fresher/Junior/Senior)HTML CSSJavaScriptPHPAdquest Asia Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TesterQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher Automation DeveloperQC QAFresherAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Manual Tester (Web/App)Automation TestQC QARABILOO Ha NoiSalary: $300 - $500
Manual Tester/QCQC QAFresherCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/Junior PHP DeveloperWordpressLaravelCakePHPRelipa Software Ha NoiSalary: Up to $1300
Fresher/Junior Frontend DeveloperHTML CSSJavaScriptFresher Ho Chi MinhSalary: $350 - $1000
[606] Junior ReactJS DeveloperMVCFresherReactJSMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: $400 - $600
Fresher-Javascript DeveloperNodeJSMongoDBFresherAntBuddy Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
QC Engineer (Tester)QC QATitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập Trình C++ (Fresher)C++GamesFresherDouble Studio Ha NoiSalary: $300 - $1000
Fresher PHP DeveloperMySQLPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher PHP/iOS/Android DeveloperMobile AppsPHPFresherbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $500
Android DeveloperAndroidJavaFresherLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Senior Full-Stack NodeJs DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackShareCarForAds Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
UI/UX Designer (Intern/Fresher)DesignerUI-UXAdobe Creative SuiteOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Designer (Fresher/Junior)DesignerFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher .NET DeveloperASP.NETC#HTML CSSTNHH CNTT Tân Hoàng Nam Ha NoiSalary: $400 - $700
Server AdministratorEnglishNetworkingSQLBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java/NodeJS DeveloperAngularJSJavaNodeJSHiggsup Ha NoiSalary: $700 - $1000
React Native DevelopersAgileiOSReact NativePIXA Studio Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
Fresher PHP DeveloperMySQLPHPLaravelGiao Hàng Tiết Kiệm Ha NoiSalary: $500 - $600

Hiring now

  • Innerbus
  • Ms Duyên (Researcher at Reeracoen)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more