198 "RESTful" jobs for you

[564] Senior C# Developer (Malaysia)C#English.NETMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
[592] Java Full-stack Developer (WebRTC)J2EEJavaRESTfulMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1400
[591] Senior Backend (API) DeveloperJSONXMLRESTfulMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
Experts/Senior PHP DevelopersMVCOOPPHPContemi Ho Chi MinhSalary: Up to $2500
(Senior) Backend Developer (API Dev)JSONRESTfulKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1800
(Senior) Fullstack developer (Specialized in WebRTC)JavaNetworkingRESTfulKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1800
Senior Java DevelopersJavaLinux UnixRESTfulInnerbus Ho Chi MinhHot Job!Salary: Up to $1200
Frontend DeveloperAngularJSJavaReactJSSendo Ha NoiSalary: $800 - $1500
Frontend JavaScript Developer (HTML/CSS)ASP.NETHTML CSSJavaScriptITBIZ Ha NoiSalary: $800 - $1400
JavaScript Back-ends DevelopersPHPReact NativeBlockchainStiB Labs Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Java Front-end DeveloperAngularJSJavaJavaScriptTruemoney Ha NoiSalary: $700 - $1000
Mobile DeveloperiOSMobile AppsReact NativeNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Junior/Senior Frontend Developer (ReactJS)JavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
Junior/Senior Frontend Developer (Javascript)HTML CSSJavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Junior Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsVTV-Huyndai Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Web Developer (Front-end, Full-stack)HTML CSSNodeJSReactJSLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: $400 - $2000
Android DeveloperAndroidJavaFresherLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
[571] FullStack PHP DeveloperLinux UnixPHPFullstackMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1100
[570] iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1100
Senior Java DeveloperJavaSpringNHN VIETNAM CO., LTD. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineer (AngularJS, NodeJS)AgileAngularJSNodeJSAnt-Tech Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java EngineersJ2EEJavaJavaScriptEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
ReactJS/NodeJS - Senior Full Stack EngineerNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1500
Junior/Senior Android DevelopersAndroidJavaOOPEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Magento Developers (All levels)MagentoPHPEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior Full-Stack Web Developer.NETNodeJSFullstackFish-E Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2200
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Associate Java SETerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more