204 "RESTful" jobs for you

[604] Senior Front-End DeveloperAngularJSJavaScriptPHPMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1800 - $3000
ReactJS DeveloperHTML CSSReactJSReact NativeMiller Gold Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[13794] Backend Developer (Javascript/ Typescript)JavaScriptUI-UXRESTfulMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Full Stack EngineerHTML CSSNodeJSReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperEnglishJ2EEJavaBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperC#OOPSQLWAHSIS Ho Chi MinhSalary: $300 - $800
Fresher DevelopersFresherTerralogic Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Senior ReactJS DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700
[618] Senior NodeJS DeveloperLinux UnixNodeJSRESTfulMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1600
PHP Laravel Developers (Mid/Senior)PHPLaravelBigin Ho Chi MinhSalary: $750 - $1200
Java Development Team LeaderJ2EEMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior iOS DeveloperiOSOOPMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
Senior Full Stack EngineerNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[564] Senior C# Developer (Malaysia)C#English.NETMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
[592] Java Full-stack Developer (WebRTC)J2EEJavaRESTfulMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1400
[591] Senior Backend (API) DeveloperJSONXMLRESTfulMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
Experts/Senior PHP DevelopersMVCOOPPHPContemi Ho Chi MinhSalary: Up to $2500
(Senior) Backend Developer (API Dev)JSONRESTfulKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1800
(Senior) Fullstack developer (Specialized in WebRTC)JavaNetworkingRESTfulKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1800
Senior Java DevelopersJavaLinux UnixRESTfulInnerbus Ho Chi MinhHot Job!Salary: Up to $1200
Frontend DeveloperAngularJSJavaReactJSSendo Ha NoiSalary: $800 - $1500
Frontend JavaScript Developer (HTML/CSS)ASP.NETHTML CSSJavaScriptITBIZ Ha NoiSalary: $800 - $1400
JavaScript Back-ends DevelopersPHPReact NativeBlockchainStiB Labs Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Java Front-end DeveloperAngularJSJavaJavaScriptTruemoney Ha NoiSalary: $700 - $1000
Mobile DeveloperiOSMobile AppsReact NativeNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Junior/Senior Frontend Developer (ReactJS)JavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
Junior/Senior Frontend Developer (Javascript)HTML CSSJavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Junior Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsVTV-Huyndai Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Web Developer (Front-end, Full-stack)HTML CSSNodeJSReactJSLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: $400 - $2000
Android DeveloperAndroidJavaFresherLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000

Hiring now

  • Innerbus
  • Ms Duyên (Researcher at Reeracoen)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more