28 "ExpressJS" jobs for you

NodeJs DeveloperGamesNodeJSNoSQLCông ty TNHH SUGA Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fullstack DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSWanna Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Fullstack Developer - NodeJS, ReactJSNodeJSReactJSExpressJSWANNA Inc Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Junior Back-End Developer (NodeJS, PHP)JavaScriptNodeJSMongoDBHome iQ Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Full Stack Developer (Nodejs, PHP, Javascript)JavaScriptNodeJSFullstackHome iQ Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Lập trình viên JavaScriptAngularJSJavaScriptNodeJSQuant Edge Ha NoiSalary: $400 - $800
Full Stack JavaScript DeveloperEnglishJavaScriptNoSQLLinagora Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Thực tập lập trình viên Javascript / Angular JS (Part time or Full time)AngularJSJavaScriptNodeJSQuant Edge Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên JavaScript / AngularJSAngularJSJavaJavaScriptQuant Edge Ha NoiSalary: $500 - $1000
Backend Developer (Nodejs, PHP)JavaScriptNodeJSMongoDBeDoctor Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Thực Tập Lập Trình Viên JavaScriptNodeJSReactJSInternshipQuant Edge Ha NoiSalary: Negotiable
Lập Trình Viên JavaScriptJavaScriptNodeJSReactJSQuant Edge Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Developer (NodesJS)AgileNodeJSMongoDBBellsystem24-Hoasao Ha NoiSalary: $500 - $1200
NodeJS DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSBellsystem24-Hoasao Ha NoiSalary: Negotiable
Front-end developerAngularJSJavaScriptHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Javascript Fullstack DeveloperJavaScriptNodeJSReact Native Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Javascript EngineerJavaScriptMongoDBNoSQLHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Javascript EngineerJavaJavaScriptHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[HCM - ĐN] Wed / JavaScript DevelopersAngularJSJavaScriptNodeJSHTK-INC Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
[HCM + Da Nang] Javascript DevelopersAngularJSJavaScriptNodeJSHTK-INC Da NangSalary: Negotiable
WEB DEVEOPERS - JAVASCRIPT DEVELOPERSAngularJSJavaScriptNodeJSHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[HCM- Da Nang] [ Javascript Developers]AngularJSJavaScriptPythonHTK-INC Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Web DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineer - Full Stack (AngularJS, Node.js)AngularJSNodeJSMongoDBTPS Software Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Developer / Javascript DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Engineer / Javascript EngineerAngularJSJavaScriptNodeJSHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Engineer / Javascript EngineerAngularJSJavaScriptNodeJSHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more

Thử việc không thành công, rồi sao?

CV bạn có ghi làm ở công A chỉ 02 tháng, công H chỉ 01 tháng thôi. Vì sao? Dạ, công ty A là hết thử việc nhưng công ty không ký HĐ, còn công ty H thì em chủ động nghỉ. uhm ... uhm ......

Read more