135 "NoSQL" jobs for you

[502] .NET Technical Architect.NETSoftware ArchitectERPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2100 - $2500
[506] Senior Symfony DeveloperSymfonyNoSQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
Full Stack Web DeveloperASP.NETHTML CSSNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPHTML CSSPHPCakePHPITBiz Ha NoiSalary: $500 - $1000
Future Full-Stack DeveloperJavaScript.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $600 - $1000
Lập trình ASP.NETASP.NETC#JavaScriptHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[469] Middle - Senior NodeJS DeveloperNodeJSReactJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
Java DeveloperJavaMVCMongoDBNam Viet Corp Ha NoiSalary: $800 - $1200
Software Development ManagerBusiness DevelopmentTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $4000 - $6000
Big Data EngineerBigDataTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
10 Back-end EngineersJavaPythonRuby on RailsTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Senior .Net DeveloperASP.NETMVCDataCloud Ha NoiSalary: $500 - $800
[481] Experienced Java Web DeveloperJavaJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $700
[482] Experienced PHP DeveloperCakePHPPHPSymfonyJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Senior Backend EngineerJavaPythonNoSQLScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1500
Software Developers Java/.NET/PHPJava.NETPHPMB SHINSEI FINANCE Ha NoiSalary: $500 - $1200
(Senior) Full-Stack Software EngineerAgileDrupalSoftware ArchitectGoBear Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software EngineerNodeJSFullstackReactJSGHN Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Senior Web Developer (PHP Developer)PHPCodeIgniterZendAuchan Retail Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Python EngineerAgilePythonRESTfulAdAsia Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Application DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPMs Ngọc Anh (Recruiter at Le&Associates) Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Senior Front-end DeveloperAngularJSHTML CSSReactJSPassion Fruit Software Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Full stack DevOps EvangelistNodeJSFirebase APIPiot Group Da NangSalary: Negotiable
Lập trình viên NETASP.NET.NETSaomaisoft Ha NoiSalary: $300 - $800
Technical LeaderJavaPHPReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Junior/Fresher Developer ReactMySQLMongoDBReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
10 Senior PHP DevelopersEnglishMySQLPHP8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Automation QC Engineer.NETQC QAAutomation TestOnSolve Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPMySQLPHPCakePHPVietIS Software Corporation Ha NoiSalary: $500 - $700

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more