151 "NoSQL" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
Trainee Data ScientistArtificial IntelligenceMachine LearningData ScientistKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Java/NodeJS DeveloperAngularJSJavaNodeJSHiggsup Ha NoiSalary: $700 - $1000
Senior Back-End EngineerNodeJSPythonGoLangScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1500
Senior Project ManagerProject ManagerTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Web DeveloperNodeJSNoSQLRESTfulFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
IT AdministratorIT SupportNetworkingSystem AdmingoGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
PHP DeveloperPHPWordpressLaravelEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
[530] Sitecore DevelopersSitecore.NETNoSQLMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2000
Senior FullStack Web DeveloperHTML CSSJavaNodeJSHiggsup Ha NoiSalary: $800 - $1500
Senior Javascript DeveloperAngularJSASP.NETNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
[522] PHP Developer (Drupal / Symfony)PHPDrupalSymfonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $1000
Android/iOS DeveloperAndroidiOSRESTfulFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperHTML CSSJavaScriptNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperPHPSQLFullstackARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1400
[513] ReactJS DeveloperRESTfulNoSQLReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
DevOps EngineerNetworkingSystem AdminDevOpsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Full Stack Web DeveloperASP.NETHTML CSSNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPHTML CSSPHPCakePHPITBiz Ha NoiSalary: $500 - $1000
Future Full-Stack DeveloperJavaScript.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $600 - $1000
Lập trình ASP.NETASP.NETC#JavaScriptHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[469] Middle - Senior NodeJS DeveloperNodeJSReactJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Java DeveloperJavaMVCMongoDBNam Viet Corp Ha NoiSalary: $800 - $1200
Software Development ManagerBusiness DevelopmentTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $4000 - $6000
Big Data EngineerBigDataTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
10 Back-end EngineersJavaPythonRuby on RailsTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Senior .Net DeveloperASP.NETMVCDataCloud Ha NoiSalary: $500 - $800
[506] Senior Symfony DeveloperSymfonyNoSQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1000
[481] Experienced Java Web DeveloperJavaJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $700

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more