423 "Agile" jobs for you

[558] Software QC EngineerQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[559] Senior PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1200 - $1800
Software Tester/ Quality Control EngineerAgileScrumAutomation TestSwiss Post Solutions Vietnam Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Front-End DeveloperAgileAngularJSJavaScriptSwiss Post Solutions Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
AngularJS DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptCodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TesterQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[610] Front-end Leader (ExtJS / ReactJS)ReactJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1400
Senior Front end DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptLoGix Technology Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
LS Retail Product ManagerOracleProduct ManagerImex Pan Pacific (IPPG) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Laravel Developers (Mid/Senior)PHPLaravelBigin Ho Chi MinhSalary: $750 - $1200
Java Development Team LeaderJ2EEMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Business AnalystBusiness AnalystXSPERA VIET NAM's company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Android DevelopersAgileAndroidJavaPIXA Studio Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[560] DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2200
Junior iOS DeveloperiOSOOPMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
Senior Business AnalystBusiness AnalystXSPERA Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business Process Automation Engineers.NETJavaXSPERA Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Kỹ sư lập trình PHPPHPLaravelReactJSViettel Cyberspace Center Ha NoiSalary: $700 - $1000
Senior Full Stack EngineerNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[504] Front-end JS DeveloperAngularJSHTML CSSScrumJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Automation EngineerJavaQC QAAutomation TestRestaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior .Net DeveloperAngularJSASP.NETC#Restaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Sharepoint/Web DeveloperASP.NETHTML CSSSharepointRestaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: Negotiable
WPF/.Net DeveloperC#English.NETRestaff/House Of Norway Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET Developer.NETRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA/ QC EngineersQC QASQLLHV SOFTWARE Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[590] Full-stack Team LeaderAngularJSJavaNodeJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1800 - $2500
Frontend Developer (HTML,CSS, JS)AngularJSHTML CSSJavaScriptAlitech Ha NoiSalary: $700 - $1000
Technical LeaderJavaJavaScriptPHPAlitech Ha NoiSalary: $1000 - $1200

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more