251 "Agile" jobs for you

10 Senior PHP DevelopersEnglishMySQLPHP8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
Junior iOS Developer- Swift 4AgileiOSSwiftPIXA STUDIO Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $400 - $800
[436] Project Manager (Expat candidates)Project ManagerAgileFrenchJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: From $2200
Java DeveloperJavaMySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Mobile Developer- React NativeAgileJavaScriptScrumbTaskee Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Principal QCQC QATesterAutomation TestTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Embedded Project ManagerEmbeddedProject ManagerBusiness DevelopmentTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPPowerGateSoftware Ha NoiSalary: $800 - $1200
QC EngineerQC QATesterAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: $300 - $1000
(Senior) Frontend DeveloperHTML CSSSEOJQuerySendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior Quality Control EngineerQC QATesterTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior UI DesignerHTML CSSUI-UXSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Junior QA DeveloperNodeJSRubyGoLangSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Frontend DevelopersUI-UXSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Backend DevelopersNodeJSReactJSGoLangSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Technical LeaderJavaPHPReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Junior/Fresher Developer ReactMySQLMongoDBReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJavaOOPMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2000
PHP Technical LeadEnglishPHPTeam Leader8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
Technical LeadHTML CSSJavaJavaScriptTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJ2EEJavaTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
2 Software Architect (Javascript)JavaScriptPHPPythonFLIX VIET JSC Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Senior Back-end Developer (Python)AgileDjangoPythonAdAsia Holdings Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Senior Front-end DeveloperAgileAngularJSJavaScriptAdAsia Holdings Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
iOS DeveloperiOSMobile AppsSwiftMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more