319 "Agile" jobs for you

[511] Expat Project ManagerMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2500
[495] Senior Mobile App TesterQC QATesterMobile AppsJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1200
[470] Middle - Senior React Native DeveloperReact NativeJavaScriptMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
Senior Frontend JavaScript EngineerJavaScriptRESTfulReactJSFram^ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack DeveloperJavaScriptPHPLaravelPangara Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[508] Senior WordPress DeveloperWordpressMagentoAgileMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
[507] Senior Drupal DeveloperDrupalMagentoAgileMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
[506] Senior Symfony DeveloperSymfonyNoSQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
[505] Senior Java Web DeveloperJavaAgileScrumMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
[504] Senior Front-end JS DeveloperAngularJSHTML CSSScrumJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1500
QC Engineer (Manual + Auto)TesterScrumAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
(Senior) Frontend DeveloperHTML CSSSEOJQuerySendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior Test AnalystAgileEnglishAutomation TestSPRING Production Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Automation TesterAutomation TestQC QATesterSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Full-time QC EngineerTesterQC QAAutomation TestPangara Vietnam Ho Chi MinhSalary: $900 - $1100
Tester LeaderAgileC#PHPNOVAON Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJ2EEJavaMySQLNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $700 - $1300
QA/QC LeadTesterQC QARemote Resources Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700
Senior QA/QC EngineerTesterQC QARemote Resources Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
QA/QC EngineerTesterQC QARemote Resources Ho Chi MinhSalary: $400 - $500
[476] Project ManagerAgileProject ManagerMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1500
Mobile DevelopersAndroidiOSJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Performance and Load Test QASQLQC QATitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerEnglishTesterQC QATitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Process Quality Assurance Engineer (ISO, CMMI)AgileProject ManagerScrumGlobal CyberSoft Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
.Net DeveloperASP.NETC#HTML CSSGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: $600 - $1500
QC / QA EngineerQC QATesterXOMAD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack LeadAngularJSJavaScriptNodeJSVNNG IT Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000
Front-End Web DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more