29 "Xamarin" jobs for you

[820] Senior Android DeveloperAndroidEnglishJavaMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1600
[821] Senior iOS DeveloperEnglishiOSObjective CMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1600
Senior DeveloperAngularJSNodeJSMongoDBHelen ( Hải Yến) - Headhunter Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1500 - $2000
Mobile DeveloperUI-UXReact NativeFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $900 - $1150
[671] Xamarin DeveloperC#.NETXamarinMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Mobile Xamarin Software EngineerXamarinMobile AppsOnSolve Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineer (.NET).NETC#ASP.NETOnSolve Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Hybrid Mobile App DeveloperAndroidEnglishiOSLanguage Link Vietnam Ha NoiSalary: $800 - $1000
[540] Xamarin DeveloperAndroidiOS.NETJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
Software Development ManagerJava.NETJavaScriptFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C# DevelopersASP.NETC#.NETGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Xamarin Mobile DeveloperC#.NETRESTfulOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: $1100 - $1400
Mobile Apps Team LeaderAngularJSC#Mobile AppsJL Tech Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình Xamarin (C#)C#Mobile AppsGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
5 Senior Front-end Engineers (HTML5/CSS)HTML CSSJavaScriptInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Senior .NET DevelopersC#.NETSoftware ArchitectPassion Fruit Software Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700
Senior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPPowerGateSoftware Ha NoiSalary: $800 - $1200
10 x Senior Developers (C# /.Net/Xamarin)RangstrupIT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Developer (C#, Xamarin)C#Mobile AppsReact NativeAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Mobile Team LeaderAndroidiOSMobile AppsNOVAON Ha NoiSalary: $900 - $1200
Xamarin Mobile Developers (Mid-Senior level)C#Mobile AppsObjective CAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Lập trình viên .NET - Xamarin.NETRESTfulMobile AppsSiten JSC Ha NoiSalary: Negotiable
5 Mobile Developers (iOS/Android)AndroidEnglishiOSAxon Active Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Application DeveloperAndroidC#iOSFlynk Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2000
Mobile Developer (Xamarin)C#Mobile AppsN KID Corporation Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Lập trình viên .NET - Xamarin.NETSiten JSC Ha NoiSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSObjective CMP Telecom Ha NoiSalary: Up to $1000
Xamarin DeveloperMobile AppsC#.NETFlynk Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSUI-UXSwiftMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Helen ( Hải Yến) - Headhunter
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more