26 "Xamarin" jobs for you

Mobile DeveloperUI-UXReact NativeFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $900 - $1150
[671] Xamarin DeveloperC#.NETXamarinMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Mobile Xamarin Software EngineerXamarinMobile AppsOnSolve Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineer (.NET).NETC#ASP.NETOnSolve Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Hybrid Mobile App DeveloperAndroidEnglishiOSLanguage Link Vietnam Ha NoiSalary: $800 - $1000
[540] Xamarin DeveloperAndroidiOS.NETJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
Software Development ManagerJava.NETJavaScriptFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C# DevelopersASP.NETC#.NETGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Xamarin Mobile DeveloperC#.NETRESTfulOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: $1100 - $1400
Mobile Apps Team LeaderAngularJSC#Mobile AppsJL Tech Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình Xamarin (C#)C#Mobile AppsGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
5 Senior Front-end Engineers (HTML5/CSS)HTML CSSJavaScriptInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Senior .NET DevelopersC#.NETSoftware ArchitectPassion Fruit Software Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700
Senior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPPowerGateSoftware Ha NoiSalary: $800 - $1200
10 x Senior Developers (C# /.Net/Xamarin)RangstrupIT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Developer (C#, Xamarin)C#Mobile AppsReact NativeAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Mobile Team LeaderAndroidiOSMobile AppsNOVAON Ha NoiSalary: $900 - $1200
Xamarin Mobile Developers (Mid-Senior level)C#Mobile AppsObjective CAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Lập trình viên .NET - Xamarin.NETRESTfulMobile AppsSiten JSC Ha NoiSalary: Negotiable
5 Mobile Developers (iOS/Android)AndroidEnglishiOSAxon Active Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Application DeveloperAndroidC#iOSFlynk Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2000
Mobile Developer (Xamarin)C#Mobile AppsN KID Corporation Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Lập trình viên .NET - Xamarin.NETSiten JSC Ha NoiSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSObjective CMP Telecom Ha NoiSalary: Up to $1000
Xamarin DeveloperMobile AppsC#.NETFlynk Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSUI-UXSwiftMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more

Thử việc không thành công, rồi sao?

CV bạn có ghi làm ở công A chỉ 02 tháng, công H chỉ 01 tháng thôi. Vì sao? Dạ, công ty A là hết thử việc nhưng công ty không ký HĐ, còn công ty H thì em chủ động nghỉ. uhm ... uhm ......

Read more