26 "Xamarin" jobs for you

[671] Xamarin DeveloperC#.NETXamarinMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Mobile Xamarin Software EngineerXamarinMobile AppsOnSolve Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineer (.NET).NETC#ASP.NETOnSolve Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Hybrid Mobile App DeveloperAndroidEnglishiOSLanguage Link Vietnam Ha NoiSalary: $800 - $1000
[540] Xamarin DeveloperAndroidiOS.NETMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
Software Development ManagerJava.NETJavaScriptFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C# DevelopersASP.NETC#.NETGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Xamarin Mobile DeveloperC#.NETRESTfulOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: $1100 - $1400
Mobile Apps Team LeaderAngularJSC#Mobile AppsJL Tech Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình Xamarin (C#)C#Mobile AppsGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
5 Senior Front-end Engineers (HTML5/CSS)HTML CSSJavaScriptInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Senior .NET DevelopersC#.NETSoftware ArchitectPassion Fruit Software Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700
Senior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPPowerGateSoftware Ha NoiSalary: $800 - $1200
10 x Senior Developers (C# /.Net/Xamarin)RangstrupIT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Developer (C#, Xamarin)C#Mobile AppsReact NativeAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Mobile Team LeaderAndroidiOSMobile AppsNOVAON Ha NoiSalary: $900 - $1200
Xamarin Mobile Developers (Mid-Senior level)C#Mobile AppsObjective CAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Front-end Lead Developer (ReactJS/UI-UX)JavaScriptUI-UXReactJS8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Lập trình viên .NET - Xamarin.NETRESTfulMobile AppsSiten JSC Ha NoiSalary: Negotiable
5 Mobile Developers (iOS/Android)AndroidEnglishiOSAxon Active Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Application DeveloperAndroidC#iOSFlynk Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2000
Mobile Developer (Xamarin)C#Mobile AppsN KID Corporation Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Lập trình viên .NET - Xamarin.NETSiten JSC Ha NoiSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSObjective CMP Telecom Ha NoiSalary: Up to $1000
Xamarin DeveloperMobile AppsC#.NETFlynk Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSUI-UXSwiftMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Researcher at Reeracoen)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Chuột không dây Bluebooth bị mất Receiver có dùng được không?

Các loại chuột không dây bluetooth bình dân trên thị trường, có gia dao động từ 150k đến 500k đi kèm với một đầu nhận (receiver) để cắm vào máy tính thông qua cổng USB, rất tiện...

Read more

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more