765 "Software Architect" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[500] Senior .NET DeveloperJavaScriptMVC.NETMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1400
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
Kỹ sư cầu nốiJapaneseJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical Support Engineer Level 2IT SupportLinux UnixIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA Engineers (Automation and Manual)QC QAAutomation TestEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
[540] Mobile Developer (Xamarin, C#, .NET)AndroidiOS.NETMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
Control software Development EngineerC languageJapaneseITNATA OverseaSalary: $2000 - $3200
Embedded Software Engineer (in Japan)C++C languageEmbeddedNATA OverseaSalary: $2000 - $2600
Senior FrontEnd DeveloperHTML CSSJavaScriptUI-UXKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Senior DevOps/SysadminLinux UnixSystem AdminDevOpsKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
QC / QA EngineerAgileTesterQC QAKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Associate Java SETerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior/Senior Node.JS DeveloperJavaScriptNodeJSMongoDBSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Senior .NET DeveloperAngularJSASP.NETMVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Android DeveloperAndroidJavaSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Product Owner (Product Manager)Product ManagerUI-UXSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Technical LeadHTML CSSJavaScriptNodeJSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Fullstack Software EngineerHTML CSSJavaScriptNodeJSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Engineer (Manual + Auto)TesterScrumAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software QA/QC TesterQC QAITAutomation TestDigiNet Ho Chi MinhSalary: $250 - $500
Web DeveloperJavaJavaScriptRubyTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Support/ IT HelpdeskIT SupportSystem EngineerITFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $350 - $800
[539] Embedded Software EngineerC++Linux UnixMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $1250
PHP Web DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Project Development ExecutiveJavaPHPPythonM&T Pictures Ho Chi MinhSalary: Negotiable
ASP.NET DeveloperASP.NETMVC.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-end DeveloperHTML CSSJavaScriptMeete.co Ho Chi MinhSalary: $450 - $700
[534] Senior PHP (Laravel) DeveloperPHPLaravelSymfonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1900

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more