588 "Software Architect" jobs for you

[428] Full Stack NodeJS DeveloperAngularJSNodeJSMongoDBMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $1500
[436] Project Manager (Expat candidates)Project ManagerAgileFrenchJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: From $2200
Java AEM DeveloperJavaSoftware ArchitectAleph Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1700
Embedded Project ManagerEmbeddedProject ManagerBusiness DevelopmentTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC FresherTesterQC QAITYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $300 - $450
Zoho CRM AdministratorEnglishTeam LeaderSocial MediaVNdraft HueSalary: Negotiable
Embedded Software EngineerC++C languageEmbeddedHome iQ Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Junior Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsIOTech Co.Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
Software Engineer (C/c++)C++AntBuddy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[459] Java Web DeveloperJavaMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $700
Yii DeveloperYiiMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1600
Senior Test EngineerEnglishTesterLG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: $800 - $1200
Software Development Project ManagerEnglishProject ManagerLG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Software engineer (C++, Erlang)C++AntBuddy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC EngineerQC QATesterAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: $300 - $1000
Senior Software Developers (.NET)ASP.NETC#SQLMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: From $700
Software QA EngineerTesterQC QAMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
[457] Mobile Game Server DeveloperGamesNodeJSMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: From $800
[379] Product ManagerUI-UXProduct ManagerMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
Senior Quality Control EngineerQC QATesterTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby DeveloperEnglishRubyGoLangMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: $1100 - $3300
Back-end DeveloperAndroidJavaFirebase APIMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: Up to $1300
Junior QA DeveloperNodeJSRubyGoLangSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Frontend DevelopersUI-UXSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Front-end DeveloperHTML CSSJavaScriptLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: $400 - $1200

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more