846 "Software Architect" jobs for you

[585] Senior Product ManagerProduct ManagerProject ManagerBlockchainMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: From $2500
Android DeveloperAndroidEnglishOOPRSS Team Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[550] Technical Project Manager (AWS/Blockchain)BlockchainProject ManagerDevOpsJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[558] Software QC EngineerQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[557] Senior ReactJS DevelopersAngularJSMobile AppsReactJSMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2000
[597] Remote Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $1200
[596] Remote Web DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $1200
QA/ QC EngineersQC QASQLLHV SOFTWARE Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPWordpressFullstackTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React Native DeveloperMobile AppsReact NativeTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nữ Lập trình viên biết C#C#IT SupportSoftware ArchitectNam Kim Steel Binh DuongSalary: $450 - $600
Software Engineer (.NET)ASP.NETC++SQLNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: $900 - $1500
PHP Developer (Laravel, MySQL)MySQLPHPLaravelElisoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Web Front/Backend DeveloperJavaScriptJQueryPHPTireForce Ha NoiSalary: Negotiable
[589] HR Manager / IT RecruiterRecruiterITMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $800
Experts/Senior PHP DevelopersMVCOOPPHPContemi Ho Chi MinhSalary: Up to $2500
QC Engineer/ TesterAngularJSNodeJSQC QAAnt-Tech Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
Junior/Senior Web DeveloperRuby on RailsSoftware ArchitectFullstackPixta Ha NoiSalary: $500 - $1500
Web DeveloperPHPHTML CSSJoomlaRusty Compass Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DeveloperAndroidSendo Ha NoiSalary: $800 - $1500
iOS DeveloperiOSSwiftReact NativeSendo Ha NoiSalary: $800 - $1500
Java Web DeveloperJavaJavaScriptNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior iOS DeveloperiOSObjective C$1000 ++Wired Asia Pacific Vietnam Ha NoiSalary: Up to $1000
Senior Android DeveloperAndroidJavaMobile AppsBuuuk Pte Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Android DeveloperAndroidJavaMobile AppsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA Tester (Automation/Manual)QC QA$1000 ++Automation TestMiller Gold Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TesterAndroidiOSAutomation TestMytour Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $600
[539] Embedded Software EngineerC++Linux UnixEmbeddedMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $1250

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more