514 "Software Architect" jobs for you

[436] Project Manager (Expat candidates)Project ManagerAgileFrenchJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: From $2000
[411] Senior Java DevelopersEnglishJavaOOPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1800 - $3000
Jave Developer (onsite in Japan)J2EEJapaneseJavaCMC Global OverseaSalary: Negotiable
DBA/ Database AdministratorDatabaseNHN Entertainment Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperEnglishJ2EEJavaCMC Global Ha NoiSalary: $800 - $1200
Senior Quality AssuranceQC QATesterAgileSmartOSC Ha NoiSalary: $500 - $700
Senior PHP DeveloperPHPOOPJavaScriptSmartOSC Ha NoiSalary: $1000 - $2000
Senior Web - Application DeveloperMySQLPHPCodeIgniterAuchan Retail Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
C ++ DeveloperC++EmbeddedTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior React JS DeveloperJavaScriptUI-UXReactJSmStage Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[Urgent] Application Architect (Freelance)Mobile AppsSoftware ArchitectFreelance / Part-timeMiller Gold Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC EngineerTesterQC QAYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsTRAMS Ha NoiSalary: $800 - $1300
Server DeveloperJavaPHPTRAMS Ha NoiSalary: Negotiable
IT Software DevelopersITFresherTechcom Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Quality EngineerTesterQC QAAutomation TestTechcom Securities Ha NoiSalary: Negotiable
Mobile Developer (C#, Xamarin)C#Mobile AppsReact NativeAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Back-end Software EngineerJavaScriptPostgreSqlRuby on RailsDinosys Ho Chi MinhSalary: Up to $1200
Senior Android DeveloperAndroidMobile AppsRESTfulTechAtrium Innovations Ho Chi MinhSalary: Up to $1400
Senior PHP DeveloperPHPMySQLJavaScriptTechAtrium Innovations Ho Chi MinhSalary: Up to $1400
Senior System AdminSystem AdminLinux UnixPHPTechAtrium Innovations Ho Chi MinhSalary: Up to $1600
Java Game ServerGamesJavaNHN Entertainment Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperDrupalPHPWordpressSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Project LeaderProject ManagerTeam LeaderTRAMS Ha NoiSalary: $1200 - $1800
Mobile Software Engineer (React Native)React NativeMobile AppsGiaoHangNhanh Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • PIXA STUDIO
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)

Blog

Sếp … dở hơi!

Hồi mới đi làm, chiều 5h15 là phải ngồi làm report. Chán, lại thắc mắc, report chi mà làm hoài, có trên tracking system hết rồi. Mà gửi xong, lâu lâu sếp lại hỏi, mà hỏi mấy thứ có trong report...

Read more

Lương hiên tại của anh/chị là bao nhiêu?

- Lương hiên tại của anh/chị là bao nhiêu? - Anh chị vui lòng gửi sao kê ngân hàng (hay bảng lương) để chứng minh anh chị nói thật .... Mỗi khi có ai hỏi "vì sao phải hỏi lương cũ khi thỏa...

Read more