223 "C language" jobs for you

[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2100 - $2500
Technical Operation Support EngineersLinux UnixNetworkingSystem AdminEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
C# DevelopersASP.NETC#.NETGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP Developer ( Laravel, AngularJS)AngularJSPHPLaravelUnicorn Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Lead DeveloperPHPTeam LeaderDevOpsLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerDevOpsLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java/Groovy Developer & Solution EngineerBusiness AnalystJavaSoftware ArchitectRnD4U Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Devops/System EngineerPythonSystem EngineerDevOpsCinnamon AI Labs Ha NoiSalary: $600 - $2500
AI Researcher/ AI EngineerC++PythonMachine LearningCinnamon AI Labs Ha NoiSalary: $600 - $3000
Junior Ruby DevelopersJavaScriptRubyRuby on RailsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Junior/Senior iOS DevelopersiOSSwiftEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Kỹ sư cầu nối (BrSE, N2)C++HTML CSSJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Designer (Fresher/Junior)DesignerFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Control software Development EngineerC languageJapaneseITNATA OverseaSalary: $2000 - $3200
Embedded Software Engineer (in Japan)C++C languageEmbeddedNATA OverseaSalary: $2000 - $2600
Server AdministratorEnglishNetworkingSQLBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Automation TestingEnglishJavaTesterCông ty Truemoney Việt Nam Ha NoiSalary: Up to $1000
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical WriterC languageJavaPHPZALORA Engineering Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA Automation EngineerTesterQC QAAutomation TestZALORA Engineering Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Embedded Software EngineerC++C languageEmbeddedHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Project ManagerProject ManagerTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Server Administrator (Fresher)DatabaseIT SupportSystem AdminBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Developer (C#, ASP.NET)ASP.NETC#HTML CSSOhmylab Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[524] PHP Technical LeaderHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $1500 - $2000
[525] Senior PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $900 - $1300

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more