339 "C language" jobs for you

[1199] Technical ArchitectMobile AppsAWSEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3500
[1196] Senior Front end DeveloperJavaScriptHTML CSSJobSeeker.vn Da NangFeatured JobSalary: $1400 - $1800
[1195] Brand DesignerDesignerJobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $2000 - $3500
[1114] Web Developer.NETC#JavaDevOpsJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2500
[1113] Fullstack Engineer (Java, React)JavaReactJSJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1200 - $1800
[1080] Production IT & Security DirectorAWSManagerJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $5500 - $6600
[1053] Robotics Process Automation (RPA) SpecialistC++PythonJavaJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2100
[1032] DevOps Engineer (All Level)DevOpsPythonJavaGoLangJobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $850 - $2800
[1018] Senior Data Analytics EngineerPythonJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1700 - $2300
[1168] Game Developer (Remotely)UnityC#JobSeeker.vn OthersHot Job!Salary: $1000 - $2500
[1150] C++ DeveloperC++C languageJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2700 - $4500
[1133] Back End DeveloperNodeJSJavaScriptGoLangJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1134] Front end DeveloperJavaScriptHTML CSSJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1093] DevOps EngineerDevOpsAWSJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
[1016] QA EngineerQC QAJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000
[1067] C Developer (Embedded)C languageEmbeddedJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
[1069] Senior Web DeveloperPHPJavaPythonJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1400
[1019] Junior Data Analytics EngineerPythonJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1700
[1017] Senior QA EngineerQC QAJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1800 - $2500
Software TesterAgileEnglishDataHouse Asia Da NangSalary: Negotiable
[1008] Java DeveloperJavaC++C languageJobSeeker.vn Da NangSalary: $900 - $1600
[1010] Back End DeveloperNodeJSReactJSJavaScriptJobSeeker.vn OthersHot Job!Salary: $1500 - $2300
Business Development / Customers Marketing ExecutiveSaleBusiness DevelopmentContent MarketingDataHouse Asia Da NangSalary: Negotiable
Business AnalystAgileBusiness AnalystCommunicatorDataHouse Asia Da NangSalary: Negotiable
[995] PHP DeveloperPHPSQLWordpressJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1600
.NET DeveloperASP.NET.NETDataHouse Asia Da NangSalary: Negotiable
Salesforce DeveloperDataHouse Asia Da NangSalary: Negotiable
Angular Front-end Web DeveloperAngularJSDataHouse Asia Da NangSalary: Negotiable
React Native Engineer (JavaScript)JavaScriptNodeJSReact Native2359 Media Vietnam's company Ho Chi MinhSalary: $2000 - $2500
[868] Senior Business AnalystsBusiness AnalystJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2100

Hiring now

  • Ms Tham Mai (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more