27 "Django" jobs for you

Python Developer (up to $1500)DjangoPythonNTQ Solution., JSC Ha NoiSalary: $800 - $1500
[674] Senior Web Developer (Python, Django)PythonDjangoMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1500
Senior Python DeveloperDatabaseDjangoPythonEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior PHP DeveloperPHPLaravelSymfonyRMS Việt Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python DeveloperPythonHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Frontend DeveloperEnglishHTML CSSJavaScriptCrossTrack Ho Chi MinhSalary: Up to $1100
Back-end Developer (PHP, Python)PHPPythonSQLCrossTrack Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python Developer (Django/Flask)DjangoERPPythonVietERP Da NangSalary: Negotiable
Python DevelopersDjangoPythonEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
[566] Python Developer (Malaysia)DjangoJavaScriptPythonJobSeeker.vn OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
[536] Senior Web Developer (PHP Fullstack)EnglishPHPFullstackJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000
Senior Python DeveloperDjangoEnglishPythonFram^ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
5 Senior Front-end Engineers (HTML5/CSS)HTML CSSJavaScriptInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Python DeveloperNodeJSPythonRubyVNDIRECT Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Back-End Developer with UX-UI ExperienceUI-UXJavaScriptHTML CSSStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
02 Junior Python DevelopersDjangoERPPythonFITi Ha NoiSalary: $200 - $400
Senior Back-end Developer (Python)AgileDjangoPythonAnyMind Group Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Back end DeveloperOOPPHPSymfonyMeete.co Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Front-End Developer with UX-UI ExperienceUI-UXHTML CSSJavaScriptStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Developer - PythonDjangoMySQLPythonRainmaker Labs Ho Chi MinhSalary: $1000 - $3000
Nhân viên quản trị phần mềm- phàn cứng - hệ thống bảo mậtDesignerDjangoIllustratorKowil S Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PYTHON DeveloperPythonPowerGateSoftware Ha NoiSalary: $700 - $1500
Back-End Web DeveloperC#C++JavaH2 Technology Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
Senior Python Engineer (Web Crawler)DjangoPythonNoSQLMagic8Labs Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Python Web DeveloperDjangoJavaMySQLRainmaker Labs Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Python Web DeveloperDjangoFlashPythonFPT Telecom Ha NoiSalary: $350 - $700
Javascript Tech Lead/ ArchitectAngularJSJavaScriptNodeJSHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online tại shop không uy tín: Hình 1 đằng mà đồ 1 nẻo. Vừa nãy mới lên một trang TMĐT tìm mua cái mô-tơ bơm nước, thấy người ta feedback (hình bên phải) khác...

Read more

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more