Hot Jobs

PHP DeveloperPHPOOPHTML5Emobi Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên PythonHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .NET.NETSQLASP.NETHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
Nhân viên xử lý dữ liệuData EntryFresherHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
Cán bộ Triển khai & Tư vấn hệ thốngNetworkingHardwareSystem EngineerTSG Service & Trading Company Ha NoiSalary: $400 - $700
Database tuningJavaMySQLSQLIVY moda Ha NoiSalary: $500 - $1000
PHP Coder - Phát triển websiteCSSHTML5JavaScriptIVY moda Ha NoiSalary: $500 - $750
Nhân viên lập trình (HCM)MVCASP.NETJavaScriptCityPost Ho Chi MinhSalary: $450 - $6000
Senior Project ManagerPHP.NETJavaMs Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kỹ sư lập trìnhC#.NETSQLTECOTEC Group Ha NoiSalary: Negotiable
Kỹ sư ứng dụngTECOTEC Group Ha NoiSalary: Negotiable
NodeJs/ AngularJs DeveloperNodeJSAngularJSJavaScriptiNET (Hanoi) Ha NoiSalary: $300 - $600
Software Engineer - Full Stack (AngularJS, Node.js)AngularJSNodeJSMongoDBTPS Software Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DeveloperTPS Software Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack Senior .NET Developer (MVC)ASP.NETMVCTPS Software Solutions Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Software Engineer (C#, .NET)C#The Click Cell OverseaSalary: $2900 - $3300
Drupal DeveloperDrupalPHP8BIT ROCKSTARS Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Quản trị hệ thống - System Admin (1-2 năm kinh nghiệm)MySQLPHPLaravelOnOnPay Việt Nam Ha NoiSalary: $400 - $600
Chuyên viên lập trình PHP (1-2 năm kinh nghiệm)MySQLPHPLaravelOnOnPay Việt Nam Ha NoiSalary: $400 - $600
PHP DeveloperBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DeveloperC#JavaScript.NETBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
WEB DEVELOPERCSSHTML5JavaScriptAPAC Consulting Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT ManagerC++EnglishIT SupportFLC Samson OthersSalary: Negotiable
Graphic DesginerDesignerUI-UXHTML5DiCentral Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UI/UX DesignerUI-UXHTML5DesignerDiCentral Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web DeveloperC#MVC.NETDiCentral Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên JavaJavaJ2EEJavaScriptECPay (Hanoi) Ha NoiSalary: $450 - $800
Lập trình viên .NET.NETASP.NETJavaECPay (Hanoi) Ha NoiSalary: $400 - $1200
Lập trình viên iOSMobile AppsiOSOOPECPay (Hanoi) Ha NoiSalary: $500 - $1000
.NET Technical Leader.NETAngularJSRESTfulAPAC Consulting Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online tại shop không uy tín: Hình 1 đằng mà đồ 1 nẻo. Vừa nãy mới lên một trang TMĐT tìm mua cái mô-tơ bơm nước, thấy người ta feedback (hình bên phải) khác...

Read more

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more