123 "Photoshop" jobs for you

[435] Front-End DeveloperDesignerHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1000
Web Designer - UrgentDesignerHTML CSSIllustratorWanna Ho Chi MinhSalary: $450 - $650
Front-End Developer (JavaScript)JavaScriptReactJSReact NativeWanna Ho Chi MinhSalary: $450 - $650
Nhân viên thiết kế UI/UXDesignerFlashPhotoshopFuntap Ha NoiSalary: Negotiable
Nhân viên thực tập Thiết kếInternshipDesignerTinhvân Outsourcing Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior UI DesignerHTML CSSUI-UXSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Nhân viên thiết kếDesignerPhotoshopIllustratorCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: Negotiable
Web Game DevelopersGamesJavaScriptNodeJSMikado Game Ha NoiSalary: $500 - $1000
Front-End Developer (Javascript)JavaScriptReactJSReact NativeWanna Ho Chi MinhSalary: $450 - $700
Nhân viên thiết kếDesignerCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên iOSiOSObjective CSwiftWanna Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên thiết kếUI-UXDesignerCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: From $750
PHP DeveloperDrupalHTML CSSWordpressASIA DMC Ha NoiSalary: Negotiable
Nhân viên thiết kế đồ họaDesignerCleverAds Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UI/UX DesignerDesignerUI-UXCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: From $750
Lập trình viên iOSiOSObjective CSwiftWanna Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Freelance UI/UX Graphic DesignerFreelance / Part-timeUI-UXDesignerPlay Fury Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front End DeveloperDesignerHTML CSSNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $700
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftWanna Ho Chi MinhSalary: $550 - $750
Web DesignerDesignerHTML CSSIllustratorWanna Ho Chi MinhSalary: $450 - $800
NodeJS BackEnd DeveloperC++JavaScriptNodeJSHome iQ Ho Chi MinhSalary: $400 - $900
Lập trình viên HTMLHTML CSSMagentoPhotoshopAZEBIZ Ha NoiSalary: Up to $700
Back End DeveloperHTML CSSJavaMagentoSpringworks Inc Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Mobile Team LeaderAndroidiOSMobile AppsTập Đoàn Internet NOVAON Ha NoiSalary: $900 - $1200
Graphic UI DesignerDesignerUI-UXMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more