55 "2D Concept Artist" jobs for you

PHP Developer (Laravel, MySQL)MySQLPHPLaravelElisoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
2D Game ArtistGames2D Concept ArtistSoft Việt Ha NoiSalary: $400 - $1200
Experienced Embedded Software Engineer (C/C++)C++EmbeddedLinux UnixRenesas Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[538] Sales/Account ManagerBusiness DevelopmentSaleEnglishMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1700
[573] Web (PHP) DeveloperOOPPHPSymfonyMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $800
AI Researcher/ AI EngineerC++PythonMachine LearningCinnamon AI Labs Ha NoiSalary: $600 - $3000
[497] 2D ArtistDesignerGames2D Concept ArtistMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $900
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UX/UI designerUI-UXDesignerBo Cong Anh Studio Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Game DeveloperGamesC#UnitySEGU Vietnam JSC Ha NoiSalary: $400 - $1000
Game ArtistGames2D Concept ArtistSEGU Vietnam JSC Ha NoiSalary: $300 - $800
Senior PHP DeveloperPHPSQLMVCZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[516] Front-End/JavaScript DeveloperJavaScriptReactJSHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
[474] Senior Front-End Developer (ReactJS, UX)HTML CSSJavaScriptUI-UXMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $2000
C/C++ DeveloperC++MySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Performance and Load Test QASQLQC QATitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DeveloperAndroidMobile AppsMs Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[481] Experienced Java Web DeveloperJavaJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $700
[482] Experienced PHP DeveloperCakePHPPHPSymfonyJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Senior Backend Developer (NodeJS)JavaScriptNodeJSAthena Studio Ho Chi MinhSalary: Negotiable
3D Game ArtistDesignerGamesAdobe Creative SuitegoGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Video Game 3D ArtistGamesMs Nhu Quynh (Headhunter at J-Saigon) Ho Chi MinhSalary: $600 - $750
Senior Front End DeveloperAngularJSScommerce Group Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Full Stack Developer (Python OR Nodejs)AngularJSNodeJSPythonScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Android DeveloperJavaAndroidMobile AppsStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSMobile AppsSwiftStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên thiết kế UI/UXDesignerFlashPhotoshopFuntap Ha NoiSalary: Negotiable
Android DeveloperAndroidStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSSwiftStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more