245 "Japanese" jobs for you

[Urgent] PHP Developers (All Levels)JavaScriptPHPSQLMOR Software JSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[33] PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1000
04 Senior PHP DeveloperMySQLLaravelCakePHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $900 - $1100
[319] Java DeveloperHTML CSSJavaJavaScriptMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1000
Bridge Software EngineerASP.NETBusiness AnalystJapaneseSmartOSC Ha NoiSalary: Up to $2000
Testers (Leader, Senior/Junior)Team LeaderQC QAFresherMBase Việt Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP/Java Web DevelopersHTML CSSJavaPHPMBase Việt Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
VueJS DeveloperJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DevelopperHTML CSSPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
AI DeveloperPythonGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React JS DeveloperAngularJSHTML CSSReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET Developer (VB.NET/MVC/Oracle)MVC.NETOracleCube System Vietnam Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[640] Japanese InterpreterJapaneseCommunicatorJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $900
Senior Developer (Java/ Java Script)AngularJSJavaJavaScriptGrasp Vietnam Ho Chi MinhSalary: $2000 - $2500
Software Tester/ QC (Manual, Automation)EnglishQC QAAutomation TestSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
.NET Developer ( MVC, ASP.NET )ASP.NETMVCOOPSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
Java Developers (All Levels)J2EEJavaSpringSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
[13717] Project ManagerJapanese.NETProject ManagerMs Duyên (Career Advisor at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2000
[13730] Fresh/Junior .Net DeveloperASP.NET.NETSQLMs Duyên (Career Advisor at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[13788] Junior/Fresher PHP DeveloperJavaScriptPHPPythonMs Duyên (Career Advisor at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Japanese IT Comtor InternshipInternshipCommunicatorJapanesebravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[13716] Japanese BrSEBridge EngineerJapanese.NETMs Duyên (Career Advisor at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1400 - $1700
[13352] Senior NodeJS DeveloperJavaMySQLNodeJSMs Duyên (Career Advisor at Reeracoen) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1600
Java DeveloperJ2EEJavaSpringSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
.NET Developer.NETRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails Developer.NETRuby on RailsReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[603] Marketing ConsultantOnline MarketingJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $750 - $1050
[320] PHP DeveloperHTML CSSPHPJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $900
iOS DevelopersiOSObjective CSwiftbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1500

Hiring now

  • Helen ( Hải Yến) - Headhunter
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more