26 "Firebase API" jobs for you

React Native DeveloperFirebase APIReact NativeNEXTTECH GROUP OF TECHNOPRENEURS Ha NoiSalary: Negotiable
Fullstack Developers (Javascript, ReactJS/NodeJS)AngularJSNodeJSVueJSWao Studio's company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on rails DevelopersHTML CSSJavaScriptReactJSWao Studio's company Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Backend InternJavaOOPFirebase APICông ty TNHH AIRINU Ho Chi MinhSalary: $200 - $300
Chuyên Viên Vận Hành Core (.NET)SQLFirebase APIData EngineeringViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
QA EngineerDatabaseSQLFirebase APIHolistics Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Developer ( Junior & Senior )PythonSoftware ArchitectDevOpsSea Teck Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Junior TesterDatabaseMobile AppsFirebase APIHome iQ Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
PHP Team LeaderPHPFuntap Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .NETMVC.NETFirebase APISapo Technology JSC Ha NoiSalary: $500 - $1000
Lập trình viên JavaFirebase APIBootstrapJavaSapo Technology JSC Ha NoiSalary: $500 - $1200
Front-end DeveloperNodeJSReactJSReact NativeMaple Studio Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Back-end JavaScript DeveloperJavaScriptNodeJSFirebase APIITBIZ Ha NoiSalary: $700 - $1200
Android DeveloperAndroidEnglishTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React Native Mobile EngineerHTML CSSSQLReact NativeAbivin Vietnam JSC Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên PHP (Drupal, Laravel,...)DrupalLaravelFirebase APIWanna Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
Full stack DevOps EvangelistNodeJSFirebase APIPiot Group Da NangSalary: Negotiable
Back-end DeveloperAndroidJavaFirebase APIMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: Up to $1300
Senior PHP DeveloperMySQLPHPFirebase APIMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
Lập trình viên JavaScriptAngularJSJavaScriptNodeJSQuant Edge Ha NoiSalary: $400 - $800
Thực tập lập trình viên Javascript / Angular JS (Part time or Full time)AngularJSJavaScriptNodeJSQuant Edge Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên JavaScript / AngularJSAngularJSJavaJavaScriptQuant Edge Ha NoiSalary: $500 - $1000
Devops EngineerRESTfulDevOpsFirebase APIGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior React DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1200
[422] Senior Android DeveloperAndroidDevOpsJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1200
Hybrid Mobile DeveloperMobile AppsiOSAndroidFirstCom Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more

Thử việc không thành công, rồi sao?

CV bạn có ghi làm ở công A chỉ 02 tháng, công H chỉ 01 tháng thôi. Vì sao? Dạ, công ty A là hết thử việc nhưng công ty không ký HĐ, còn công ty H thì em chủ động nghỉ. uhm ... uhm ......

Read more