603 "System Admin" jobs for you

[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
IT Software (Solution) StaffASP.NETC#JavaYusen Logistics Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System EngineerLinux UnixSystem AdminSystem EngineerTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[626] QC TesterQC QAAutomation TestMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $700
IT OfficerEnglishSQLSystem AdminAIM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 DevelopersC++JavaPHP1C Innovation Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
[407] IT Support / TechnicianEnglishIT SupportMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $600
Software Engineer (.NET)C#.NETSQLNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby DevelopersRubyRuby on RailsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $2000
[13794] Backend Developer (Javascript/ Typescript)JavaScriptUI-UXRESTfulMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[623] Operation Manager (Apparel/Fashion/Garment)ManagerMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Senior PHP EngineerNodeJSPHPBootstrapYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Full Stack EngineerHTML CSSNodeJSReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior React Native DeveloperAngularJSJavaScriptReact NativeYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web App DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperEnglishJ2EEJavaBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System Implementation & Support SpecialistDatabaseMySQLPHPFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Manual QC EngineerQC QATerralogic Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
Database DeveloperDatabaseMySQLSQLINSEE VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior QC EngineerEnglishQC QAITInnerbus Ho Chi MinhSalary: $350 - $430
Senior System & Network Management EngineerEnglishIT SupportNetworkingInnerbus Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000
[13730] Fresh/Junior .Net DeveloperASP.NET.NETSQLMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[13788] Junior/Fresher PHP DeveloperJavaScriptPHPPythonMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Senior Recruitment SpecialistEnglishRecruiterGamesgoGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior Game Tester/Senior QA TesterGamesQC QA$500++goGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Global Operations Support Center ManagerManagerSystem AdminEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
[13759] Java Web DeveloperJavaMySQLSpringMs Duyên (Researcher at Reeracoen) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior PHP/Golang DeveloperAgilePHPGoLangSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700

Hiring now

  • Innerbus
  • Ms Duyên (Researcher at Reeracoen)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more