20 "Microservices" jobs for you

[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2100 - $2500
Senior Back-End EngineerNodeJSPythonGoLangScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1500
Senior PHP DeveloperPHPSQLMVCZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Backend DeveloperNodeJSPythonData EngineeringmStage Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack LeadAngularJSJavaScriptNodeJSVNNG IT Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000
5 Full-stack Python/JavaScript EngineersJavaScriptPythonReactJSInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Software EngineerNodeJSFullstackReactJSGHN Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Senior Full Stack Developer (Python OR Nodejs)AngularJSNodeJSPythonScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Software Engineer (Integrations)Java.NETJavaScriptOnSolve Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java Developer (Nha Trang - Khanh Hoa)JavaINFOdation Vietnam OthersSalary: Negotiable
[Urgent] Application Architect (Freelance)Mobile AppsSoftware ArchitectFreelance / Part-timeMiller Gold Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJavaAcazia Software Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Angular/Node.JS DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSLEFLAIR LLC Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Software EngineerJavaScriptPHPMongoDBSubiz Live Chat Ha NoiSalary: $800 - $1000
Senior Software Engineer (Go, Python, Java,..)NodeJSFullstackDockerGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Node Js ProgrammerAngularJSNodeJSMongoDBMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Fullstack JavaScript DeveloperJavaScriptNodeJSPHPAntoree Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình JavaJavaJavaScriptCông ty CP Công Nghệ DKT Ha NoiSalary: Negotiable
Senior DevOps Software EngineerKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Angular/Node.JS DeveloperAngularJSHTML5JavaScriptLEFLAIR LLC Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more