28 "Microservices" jobs for you

[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
Technical LeaderJavaJavaScriptPHPAlitech Ha NoiSalary: $1000 - $1200
Experts/Senior PHP DevelopersMVCOOPPHPContemi Ho Chi MinhSalary: Up to $2500
(Senior) Fullstack EngineerAngularJSNodeJSFullstackKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1800
Technical LeaderAgileMySQLTeam LeaderVelaCorp Ha NoiSalary: $1000 - $1200
QA Tester (Automation/Manual)QC QA$1000 ++Automation TestMiller Gold Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperAngularJSJavaSpringTruemoney Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Senior Java DeveloperJavaSoftware ArchitectSpringTruemoney Ha NoiSalary: Negotiable
Technical Lead (Backend)NodeJSPHPGoLangSendo Ho Chi MinhSalary: $1700 - $3500
Senior Back-End EngineerNodeJSPythonGoLangScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1500
Senior PHP DeveloperPHPSQLMVCZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Backend DeveloperNodeJSPythonData EngineeringmStage Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack LeadAngularJSJavaScriptNodeJSVNNG IT Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000
5 Full-stack Python/JavaScript EngineersJavaScriptPythonReactJSInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Software EngineerNodeJSFullstackReactJSGHN Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Senior Full Stack Developer (Python OR Nodejs)AngularJSNodeJSPythonScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Software Engineer (Integrations)Java.NETJavaScriptOnSolve Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java Developer (Nha Trang - Khanh Hoa)JavaINFOdation Vietnam OthersSalary: Negotiable
[Urgent] Application Architect (Freelance)Mobile AppsSoftware ArchitectFreelance / Part-timeMiller Gold Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJavaAcazia Software Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Angular/Node.JS DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSLEFLAIR LLC Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Software EngineerJavaScriptPHPMongoDBSubiz Live Chat Ha NoiSalary: $800 - $1000
Senior Software Engineer (Go, Python, Java,..)NodeJSFullstackDockerGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Node Js ProgrammerAngularJSNodeJSMongoDBMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Fullstack JavaScript DeveloperJavaScriptNodeJSPHPAntoree Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình JavaJavaJavaScriptCông ty CP Công Nghệ DKT Ha NoiSalary: Negotiable
Senior DevOps Software EngineerKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Angular/Node.JS DeveloperAngularJSHTML5JavaScriptLEFLAIR LLC Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more