88 "DevOps" jobs for you

[692] DevOps/SysOps AdministratorSystem AdminSystem EngineerDevOpsMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2500
Full-Stack JS DevelopersHTML CSSJavaScriptReact NativeEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
DevOps EngineersEnglishDevOpsEVIZI LLC Ha NoiSalary: Negotiable
Java DeveloperAngularJSJavaOracleInterspace Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2000
DevOps LeadSystem EngineerDevOpsAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack JS DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSEVIZI LLC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Operations EngineerIT SupportSystem AdminDevOpsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[664] DevOps EngineerDevOpsAWSDockerJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2000
Team Leader e-Commerce & PIM (Java/PHP)JavaPHPTeam LeaderClever Age Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[682] Senior Java EngineerJavaSpringMicroservicesMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2000
Data EngineerDatabaseBigDataData EngineeringKromLab Ho Chi MinhSalary: $950 - $2000
[676] Senior Fullstack Developer (NodeJS + React)EnglishNodeJSReactJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
Full Stack Developer.NETPHPDevOpsHSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineer (.NET).NETC#ASP.NETOnSolve Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior DevOps EngineerBusiness AnalystSystem EngineerDevOpsLogiGear Corporation Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
[665] Junior DevOps EngineerDevOpsAWSDockerJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $800
DevOps (Back-end/ Go/ C++)OOPMongoDBGoLangCEL Consulting Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
IT Developer ( Junior & Senior )PythonSoftware ArchitectDevOpsSea Teck Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
DevOps EngineerDatabaseSQLEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerDevOpseMobi Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Automation DeveloperQC QAAutomation TestTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fullstack Software EngineerFullstackRESTfulJavaScriptViệt An Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[550] Technical Project Manager (AWS/Blockchain)BlockchainProject ManagerDevOpsJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: Negotiable
Automation QC EngineerQC QAAutomation TestTerralogic Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
Senior PHP/Golang DeveloperAgilePHPGoLangSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700
DevOps EngineerLinux UnixDevOpsAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
SharePoint DevOps EngineersASP.NETSharepointXSPERA Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[560] DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2200

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more

Thử việc không thành công, rồi sao?

CV bạn có ghi làm ở công A chỉ 02 tháng, công H chỉ 01 tháng thôi. Vì sao? Dạ, công ty A là hết thử việc nhưng công ty không ký HĐ, còn công ty H thì em chủ động nghỉ. uhm ... uhm ......

Read more