66 "DevOps" jobs for you

[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
DevOps EngineerLinux UnixDevOpsAWSTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
SharePoint DevOps EngineersASP.NETSharepointXSPERA Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[560] DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2200
Business Process Automation Engineers.NETJavaXSPERA Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[590] Full-stack Team LeaderAngularJSJavaNodeJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1800 - $2500
(Senior) Fullstack EngineerAngularJSNodeJSFullstackKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1800
Fullstack Team leaderAngularJSNodeJSTeam LeaderKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
Back-End Engineer (Ruby Devops)NodeJSRubyGoLangBuuuk Pte Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[550] Technical Project Manager (AWS/Blockchain)BlockchainProject ManagerDevOpsJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: Negotiable
Technical Lead (Backend)NodeJSPHPGoLangSendo Ho Chi MinhSalary: $1700 - $3500
[571] FullStack PHP DeveloperLinux UnixPHPFullstackMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1100
DevOps/ SysAdminSystem EngineerDevOpsMachine LearningKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Devops EngineerC#JavaScriptDevOpsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lead DeveloperPHPTeam LeaderDevOpsLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerDevOpsLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops/System EngineerPythonSystem EngineerDevOpsCinnamon AI Labs Ha NoiSalary: $600 - $2500
DevOps EngineerMySQLDevOpsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $700 - $2000
Senior DevOps/SysadminLinux UnixSystem AdminDevOpsKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
[537] DevOps EngineerDevOpsSystem AdminEnglishMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1300 - $1700
DevOps EngineerNetworkingSystem AdminDevOpsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Devops EngineerJavaScriptPythonRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-End DeveloperAngularJS.NETSystem EngineerEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerJavaScriptPythonRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior DevOps / SysAdminDevOpsSystem AdminSystem EngineerXOMAD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Development ManagerBusiness DevelopmentTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $4000 - $6000
10 Back-end EngineersJavaPythonRuby on RailsTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Principal Automation QCQC QAAutomation TestTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more