230 "Scrum" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[544] ReactJS DeveloperReactJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $1000
[543] React Native DeveloperReact NativeJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $400 - $1000
[542] React Native Lead DeveloperReact NativeJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1400
[541] ReactJS Lead DeveloperReactJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1400
Technical LeaderAgileProduct ManagerTeam LeaderEway Ha NoiSalary: $1000 - $1500
QC / QA EngineerAgileTesterQC QAKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Associate Java SETerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Product Owner (Product Manager)Product ManagerUI-UXSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Technical LeadHTML CSSJavaScriptNodeJSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Engineer (Manual + Auto)TesterScrumAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java/NodeJS DeveloperAngularJSJavaNodeJSHiggsup Ha NoiSalary: $700 - $1000
Senior QC EngineerTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[527] Hybrid Mobile DeveloperMobile AppsJavaScriptHTML CSSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
Python Developer (Team Lead)EnglishPythonCodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails DeveloperEnglishRuby on RailsCodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperEnglishiOSObjective CCodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[505] Java Web DeveloperJavaAgileScrumMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Java DeveloperJavaSpringOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1500
PHP DeveloperJavaScriptPHPLaravelMytour Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $600
PHP DeveloperASP.NETJavaScriptMySQLSolar Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior Project ManagerProject ManagerTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC EngineerTesterQC QATitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End DeveloperHTML CSSJavaScriptTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business Intelligence DeveloperBusiness AnalystMachine LearningData ScientistHiggsup Ha NoiSalary: Negotiable
AI SpecialistJavaPHPPythonHiggsup Ha NoiSalary: $1000 - $2500
Quality Control EngineerQC QATesterAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
Java DevelopersJavaOOPSpringEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
[530] Sitecore DevelopersSitecore.NETNoSQLMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2000
FrontEnd / Javascript Lead DevelopperAngularJSJavaScriptRESTfulBOCASAY Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more