385 "Scrum" jobs for you

[1198] Scrum MasterScrumEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2500
[1234] Unreal Developer (C++)C++GamesJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1800
[1231] Senior PHP DeveloperPHPLaravelEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2200
[1163] Senior DevOps EngineerDevOpsAWSSecurityJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[1109] Project Manager / Product ManagerProject ManagerProduct ManagerJobSeeker.vn Ha NoiFeatured JobSalary: $2000 - $3000
[1085] Senior .Net DeveloperDevOpsAWSJobSeeker.vn OthersFeatured JobSalary: $2500 - $3500
[971] Software QC ManagerQC QAManagerJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[908] Senior Magento DeveloperMagentoPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[873] Senior QC EngineerJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1600 - $1850
[727] Java Technical LeaderJavaScalaJ2EEMs Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2000 - $2800
[1220] Drupal DeveloperDrupalPHPEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2500 - $3000
[1192] Senior Java DeveloperJavaJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1600 - $2000
[1185] Fullstack Developer (ReactJs, NodeJs)NodeJSReactJSFullstackJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1150] C++ DeveloperC++C languageJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2700 - $4500
[1172] Back End NodeJs DeveloperNodeJSJavaScriptJobSeeker.vn Da NangSalary: $1200 - $2000
[1166] Python DeveloperPythonDjangoOOPJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $800 - $1500
[1145] Senior Back end Developer (NodeJs)NodeJSJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1500 - $2500
[1135] Product Manager / Product OwnerProduct ManagerProject ManagerJobSeeker.vn Ha NoiSalary: $1800 - $2800
[1133] Back End DeveloperNodeJSJavaScriptGoLangJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1132] Fullstack DeveloperJavaScriptPHPPythonC#JobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1107] Project ManagerProject ManagerAgileScrumMr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: $1300 - $2200
FRESHER FRONTEND DEVELOPER (REACTJS, TYPESCRIPT)ITFresherReactJSPSA Solutions JSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[946] QA EngineerQC QAJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2000
[1066] Project ManagerProject ManagerAgileJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1100 - $2000
[1013] Senior Software Engineer.NETDevOpsJobSeeker.vn OthersHot Job!Salary: $2500 - $3500
[1046] Back End Magento DeveloperMagentoPHPJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1800 - $2500
[1043] Senior PHP Developer (Drupal/ WP)DrupalWordpressPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2500
[1042] Senior Scrum MasterScrumJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2500
[1040] Senior PHP developer (Symfony/Laravel)SymfonyLaravelPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2500
[1033] Game DeveloperUnityC++C#JobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $2000

Hiring now

  • Ms Tham Mai (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more