302 "Scrum" jobs for you

Java DeveloperAngularJSJavaOracleInterspace Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2000
Software Engineering Team LeadAgileManagerTeam LeaderiPrice Group Sdn Bhd OthersSalary: Negotiable
Fullstack Developers (Javascript, ReactJS/NodeJS)AngularJSNodeJSVueJSWao Studio's company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on rails DevelopersHTML CSSJavaScriptReactJSWao Studio's company Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Senior Web Developer (HTML, JavaSript, SQL)HTML CSSJavaScriptSQLKPMG Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[693] iOS React Native DeveloperiOSJavaScriptReact NativeMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1000
Project ManagersProject ManagerEVIZI LLC Ha NoiSalary: Negotiable
QC/QA EngineerBusiness AnalystQC QAFresherKromLab Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Frontend Engineer (VueJs, ReactJs)JavaScriptReactJSVueJSLittlelives Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000
Web Developer (.NET)ASP.NETC#Viettel Post Technologies Limited Company Ha NoiSalary: $600 - $3000
Senior Mobile Developer (Android/iOS)AndroidiOSMobile AppsInnerbus Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Developers (Java Core, ES, MongoDB)JavaAWSInnerbus Ho Chi MinhHot Job!Salary: Negotiable
.NET DeveloperASP.NETNew Ocean Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Global Operations Support Center ManagerIT SupportManagerMobile AppsEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Ruby DevelopersRubyRuby on RailsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[677] Senior PHP Developer (Symfony 4)SymfonyPHPMySQLJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
[563] Wordpress DeveloperWordpressPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1400
Java Web DeveloperJavaJavaScriptSpringNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: Up to $1500
[671] Xamarin DeveloperC#.NETXamarinMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Head of DeliveryProject ManagerKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TesterQC QAMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DeveloperASP.NETC#.NETRemote Resources Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
Team Leader / Sr Full-stack (PHP, Linux)AgileTeam LeaderFullstackVTL-Solutions Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fullstack Developer (PHP, MySQL, OOP)DatabasePHPFullstackVTL-Solutions Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 Java DeveloperJavaMVCSpringEXE Corp Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
.NET DeveloperASP.NET.NETRemote Resources Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
Senior IT RecruiterRecruiterAxon Active Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[651] Senior Java DeveloperEnglishJavaOOPJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: Up to $3000
[650] Senior Front-end DeveloperJobSeeker.vnHot Job!Salary: $2000 - $3000
Java Selenium Automation DeveloperJavaQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Researcher at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more

Thử việc không thành công, rồi sao?

CV bạn có ghi làm ở công A chỉ 02 tháng, công H chỉ 01 tháng thôi. Vì sao? Dạ, công ty A là hết thử việc nhưng công ty không ký HĐ, còn công ty H thì em chủ động nghỉ. uhm ... uhm ......

Read more