34 "BigData" jobs for you

(Assosicate/Senior) Data EngineerOracleSQLBigDataMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1100 - $2000
[728] Data Analytics LeadSQLTeam LeaderBigDataMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $3000 - $3500
Developer (Python/Node.js/Javascript/React.js)NodeJSPythonReactJSFPT Telecom Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên MobileAndroidiOSReact NativeG.I.C Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Lập trình viên PHPHTML CSSMySQLPHPG.I.C Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Data EngineerDatabaseBigDataData EngineeringKromLab Ho Chi MinhSalary: $950 - $2000
Junior Manual Tester (Web/App)Automation TestQC QARABILOO Ha NoiSalary: $300 - $500
Java/Python DeveloperC++JavaPythonRABILOO Ha NoiSalary: $400 - $750
Kỹ sư Khoa học dữ liệuBigDataMachine LearningVTTEK Ha NoiSalary: $1000 - $3000
Junior PHP DeveloperPHPLaravelRABILOO Ha NoiSalary: $400 - $700
Business Intelligence DeveloperBusiness AnalystMachine LearningData ScientistHiggsup Ha NoiSalary: Negotiable
Future Chief ArchitectJava.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $2000 - $3000
R&D EngineerBigDataArtificial IntelligenceMachine LearningTMA Innovation Center Ho Chi MinhSalary: $400 - $1500
Research Engineer - Data SciencePythonSQLBigDataData ScientistTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $1500 - $3000
Big Data EngineerBigDataTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Data Scientists (Python, SQL)DatabaseBigDataData ScientistTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $3000 - $10000
Software Developers Java/.NET/PHPJava.NETPHPMB SHINSEI FINANCE Ha NoiSalary: $500 - $1200
Data ProcessingMySQLSQLBigDataNielsen Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Executive, Data Validation - Input OperationsMySQLSQLBigDataNielsen Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Data EngineerBigDataData EngineeringData MiningGHN Express Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PHẦN MỀM LÀM VIỆC TẠI TOKYOBridge EngineerJapaneseSoftware ArchitectCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
Technical Support EngineerIT SupportSystem EngineerCông ty TNHH Tích hợp Hệ thống quản lý Quốc tế Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
Junior DeveloperJava.NETPHPFPT Telecom Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Web DeveloperJava.NETPHPFPT Telecom Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên BigdataSparkSQLBigDataEastgate Software Ha NoiSalary: $800 - $1500
Lập Trình Viên JAVAJavaOracleSpringTinh Vân Ha NoiSalary: $750 - $1000
Lập trình viên JavaJavaTinh Vân Ha NoiSalary: Negotiable
SalesForce DeveloperEnglishJavaCông ty TNHH Tích hợp Hệ thống quản lý Quốc tế Ho Chi MinhSalary: $800 - $1100
Java and C# DevelopersC#EnglishJavaCông ty TNHH Tích hợp Hệ thống quản lý Quốc tế Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Lập trình viên PHPJavaScriptPHPSQLHanelSoft Ha NoiSalary: $500 - $1000

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online tại shop không uy tín: Hình 1 đằng mà đồ 1 nẻo. Vừa nãy mới lên một trang TMĐT tìm mua cái mô-tơ bơm nước, thấy người ta feedback (hình bên phải) khác...

Read more

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more