471 "Data Scientist" jobs for you

[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[557] Senior ReactJS DevelopersAngularJSMobile AppsReactJSMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2000
iOS/Android Developer (up to 1500$)iOSObjective CSwiftbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Engineer (Tester)QC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[627] Senior Back-End DeveloperMySQL.NETAWSMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1600
ReactJS DeveloperHTML CSSReactJSReact NativeMiller Gold Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical LeaderAgileProject ManagerScrumEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Java Developer - All LevelsHTML CSSJ2EEJavaM_Service (MoMo) Ho Chi MinhSalary: $500 - $2500
Senior .NET DeveloperASP.NETC#MVCM_Service (MoMo) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[625] Java DeveloperJavaScalaMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $800
Database Developer (SQL Server)DatabaseEnglishSQLNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Support StaffIT SupportOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP EngineerNodeJSPHPBootstrapYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Full Stack EngineerHTML CSSNodeJSReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior React Native DeveloperAngularJSJavaScriptReact NativeYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Database DeveloperDatabaseMySQLSQLINSEE VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior System & Network Management EngineerEnglishIT SupportNetworkingInnerbus Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000
iOS Product DeveloperiOSObjective CSwiftMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Senior Recruitment SpecialistEnglishRecruiterGamesgoGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior ReactJS DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700
Senior iOS DeveloperiOSSwiftReact NativeSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Software Tester/ Quality Control EngineerAgileScrumAutomation TestSwiss Post Solutions Vietnam Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
TesterQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Selenium Automation DeveloperJavaQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerQC QAAutomation TestTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Support Staff (Fresh Graduates)IT SupportNetworkingHardwareOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT HelpdeskIT SupportITHardwareSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Data Warehouse AdministratorOracleDatabaseMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UNIX AdministratorLinux UnixMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Help DeskERPIT SupportSAPBT International Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Innerbus
  • Ms Duyên (Researcher at Reeracoen)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more