374 "Data Scientist" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[500] Senior .NET DeveloperJavaScriptMVC.NETMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1400
[474] Senior Front-End Developer (ReactJS, UX)HTML CSSJavaScriptUI-UXMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
[540] Mobile Developer (Xamarin, C#, .NET)AndroidiOS.NETMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
Product Operation ExecutiveEway Ha NoiSalary: $500 - $900
Trainee Data ScientistArtificial IntelligenceMachine LearningData ScientistKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
QC / QA EngineerAgileTesterQC QAKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Junior Manual Data AnalystData EntryBigDataData MiningKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $450
Chuyên viên nghiên cứu sản phẩm & thị trườngBusiness AnalystEnglishCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: $600 - $1000
Junior/Senior Frontend Developer (Javascript)HTML CSSJavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior iOS DeveloperiOSSwiftReact NativeSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Technical Business AnalystAgileBusiness AnalystSendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
Tư Vấn Và Triển Khai Giải Pháp Hạ Tầng CNTT Và Cloud ComputingSystem AdminSystem EngineerData ScientistFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
Nhân viên Kinh doanh CNTTBusiness AnalystSales EngineerSaleFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $350 - $500
Java/NodeJS DeveloperAngularJSJavaNodeJSHiggsup Ha NoiSalary: $700 - $1000
Project Development ExecutiveJavaPHPPythonM&T Pictures Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSITBiz Ha NoiSalary: Up to $1200
Front-end DeveloperHTML CSSJavaScriptMeete.co Ho Chi MinhSalary: $450 - $700
QA/QC EngineerTesterQC QARemote Resources Ho Chi MinhSalary: $450 - $550
Python Developer (Team Lead)EnglishPythonCodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Software DeveloperJavaPHPSQLZALORA Engineering Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineer - GolangGoLangZALORA Engineering Ho Chi MinhSalary: Negotiable
2 Android DevelopersAndroidDatabaseEnglishPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Senior Back-End EngineerNodeJSPythonGoLangScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1500
Senior Front-End Engineer (AngularJS/ReactJS)AngularJSJavaScriptReactJSScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1500
Data ScientistData EngineeringData ScientistEastgate Software Ha NoiSalary: $800 - $1700
Back-End DeveloperHTML CSSLinux UnixMySQLVinaresearch Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
QC EngineerTesterQC QATitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more