433 "Data Scientist" jobs for you

[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
[557] Senior ReactJS DevelopersAngularJSMobile AppsReactJSMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2000
IT ManagerManagerITSecurityOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[564] Senior C# Developer (Malaysia)C#English.NETMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
Full-stack Web DeveloperDatabasePHPFullstackInnochee Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
[591] Senior Backend (API) DeveloperJSONXMLRESTfulMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
(Senior) Backend Developer (API Dev)JSONRESTfulKambria & OhmniLabs Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1800
Senior Java DevelopersJavaLinux UnixRESTfulInnerbus Ho Chi MinhHot Job!Salary: Up to $1200
Senior Data Scientist (R, Python)PythonMachine LearningData MiningPixta Ha NoiSalary: $800 - $2000
iOS DeveloperiOSSwiftReact NativeSendo Ha NoiSalary: $800 - $1500
Back-End Engineer (Ruby Devops)NodeJSRubyGoLangBuuuk Pte Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TesterQC QAFoody Corp. Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Frontend JavaScript Developer (HTML/CSS)ASP.NETHTML CSSJavaScriptITBIZ Ha NoiSalary: $800 - $1400
QC Engineer (Tester)QC QATitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Back-End Web DevelopersAngularJSPHPPythonStreamy Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1600
Senior Back-End Web DeveloperAngularJSNodeJSPythonStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-end JavaScript DeveloperJavaScriptNodeJSFirebase APIITBIZ Ha NoiSalary: $700 - $1200
TesterAndroidiOSAutomation TestMytour Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $600
Software Development ManagerJava.NETJavaScriptFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Oracle Cloud DeveloperDatabaseOracleFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Data Engineer (Analytics, Big data)DatabaseJavaPythonKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[577] Senior PHP DeveloperMVCPHPChineseMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1500 - $1800
Sale Admin (IT)SaleTSG Ha NoiSalary: Negotiable
Senior / Lead Data ScientistData ScientistKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Support StaffIT SupportOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
Java Front-end DeveloperAngularJSJavaJavaScriptTruemoney Ha NoiSalary: $700 - $1000
Mobile DeveloperiOSMobile AppsReact NativeNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
[578] Junior ReactJS DeveloperEnglishJavaScriptReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $750
[579] Junior UX/UI DesignerDesignerEnglishUI-UXMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $700

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more